Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Ny digital inriktning mot 2025 / Aktuellt / Rekommendation till SF inför val av webbplattform

Rekommendation till SF inför val av webbplattform

RF har nu, utifrån dialoger med specialidrottsförbunden, tagit fram rekommendationer inför val av ny webbplattform.

Då avtalet med webbplattformen Episerver är uppsagt behöver specialidrottsförbund och föreningar flytta sina hemsidor till egna webbpubliceringsverktyg (CMS) före årsskiftet 2022/2023.

Efter höstens behovsanalys tillsammans med specialidrottsförbunden har RF nu tagit fram rekommendationer. Dokumentet tar upp frågeställningar, råd och rekommendationer kring val av CMS, leverantör och införandeprojekt. De alternativa webbplattformar som lyfts i rekommendationerna är Sitevision och Umbraco.

RF har utöver rekommendationerna även tagit fram en bruttolista med behov. Bruttolistan kan specialidrottsförbunden utgå ifrån när de summerar sina behov inför val av ny webbplattformslösning och leverantör.