Hem / Bidrag och stöd / IT-tjänster / Ny digital inriktning mot 2025 / Genomlysning av IdrottOnline

Genomlysning av IdrottOnline

En genomlysning av IdrottOnline inleddes under hösten 2021 med målet att optimera systemet för att skapa största möjliga medlemsnytta och erbjuda funktioner i linje med RF/SISU:s digitala strategi.  
 
Genomlysningen baserades på användardata och en kompletterande enkät som skickades ut till specialidrottsförbund och resulterade i att tre applikationer påverkas.  
 
  • Hemsidor via IdrottOnline stängs ner till årsskiftet, den 31 december 2022. Mer information hittar du här
  • Licensmodulen och avgiftsmodulen fasas ut först året därpå, den 31 december 2023. 
 

Avveckling av licensmodulen  

 
Den 31 december 2023 avvecklas licensmodulen i IdrottOnline. Avvecklingsplanen är förankrad med berörda specialidrottsförbund. Den 4 maj 2022 presenterade RF ett förslag till avvecklingsplan av licensmodulen för de SF som idag använder tjänsten. Den 5 maj skickades en uppföljningsenkät kring frågor som behov av en övergångsperiod och hur SF önskar ersätta licensmodulen.  
 
11 av de 20 SF som idag använder licensmodulen planerar att ersätta den i deras befintliga tävlingsadministrativa system. Sju SF har uppgett att de kommer söka sig till ett nytt system för sin licenshantering och två har inte bestämt sig.  
 
Inget av de 20 förbunden uppgav att de hade behov av den erbjudna övergångsperioden 2024/2025. Därför stängs licensmodulen ner den 31 december 2023. Fram till dess kommer RF vara behjälpliga med samordning och mötesplatser där licensadministration kan diskuteras, enligt förbundens behov. 
 

Avveckling av avgiftsmodulen 

 
Den 31 december 2023 avvecklas avgiftsmodulen i IdrottOnline. Dock så gäller följande: 
 
  • Visma eEkonomi. De idrottsföreningar och specialidrottsförbund som har en aktiv integration mot Visma eEkonomi gällande avgifter har kvar denna t o m 31 december 2023. De som vill aktivera en integration mot Visma eEkonomi kan göra det året ut, fram till 31 december 2022. 
  • Fortnox. De idrottsföreningar och specialidrottsförbund som har en aktiv integration mot Fortnox gällande avgifter har kvar denna t o m 31 december 2023. Dock så kan inte nya idrottsföreningar längre aktivera integrationen mellan avgiftsmodulen och Fortnox.  
  • Inga nya aktiveringar av Swedbank Pay (varukorgen) för avgiftsmodulen kan ske från 1 januari 2023. Observera att det endast är avgiftsmodulen i IdrottOnline som avvecklas den 31 december 2023, betalningslösningen via Swedbank för utbildningsmodulen kvarstår. 
 

Inför bokföringsåret 2023  

 
Idrottsföreningar rekommenderas att hitta andra alternativ för avgiftshantering inför bokföringsåret 2023. Avgifter kommer kunna skapas och hanteras i IdrottOnline under hela 2023 men observera att om en avgift ej betalas i tid, dvs innan årsskiftet, så kommer den ej gå att hantera i IdrottOnline så det blir viktigt att påminna om att betalning måste ske innan årsskiftet.  
 

Fortnox och Visma eEkonomi 

 
Observera att Visma eEkonomi och Fortnox fortsätter att ge idrottsföreningar bra erbjudanden på sina bokföringstjänster, med eller utan integration. Mer om detta hittar du här.