Projektet produktions- och utbildningsplattform

Nu har projektet Upphandling av en produktions- och utbildningsplattform startat. 
 
Projektet bygger på tidigare utredningar (2021) om idrottsrörelsens framtida behov av en produktion- och utbildningsplattform samt beslutet vid Riksidrottsmötet 2021 – att Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda moderna digitala bildnings-och utbildningsplattformar för förbund och föreningar. 

Kortfattat om projektet 

Projektet omfattar behovsfångst och analys av utvalda externa standardplattformar som idag finns på den svenska marknaden. Arbetet ska i sin tur mynna ut i ett beslutsunderlag för val av plattform och den valda plattformen och leverantör presenteras i november 2022 på Riksidrottsforum (RIF). Implementering är planerad att ske under 2023. 

Mål

Målsättningen är att erbjuda en modern standardplattform som är användarvänlig, förenklar och effektiviserar administrationen, och som ger en ökad tillgänglighet för den som producerar och anordnar utbildning och folkbildning. Plattformen ska användas av Riksidrottsförbundet, SISU idrottsutbildarna och SISU Förlag samt erbjudas till specialidrottsförbund och till RF-SISU distrikten. 

Resurser och tidsplan 

Projektgrupp och styrgrupp består av representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, i samverkan med utvalda referenspersoner och grupper från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten. 

Tidsplan:

  • Fas 1: behov och krav – insamling och analys (Q2 2022). Projektet kommer i maj bjuda in utvalda SF och RF-SISU distrikt till intervjuer och workshops för behovsfångst. 
  • Fas 2: beslut och upphandling av leverantör och plattform (Q3 2022). Vald plattform och leverantör presenteras i november på RIF. 
  • Fas 3: implementering (Q1 2023) 

Kontaktpersoner 

Övergripande frågor kring projektet:  

Karin Karlsson, projektägare/sponsor, VO chef Folkbildning och utbildning, SISU Idrottsutbildarna / Riksidrottsförbundet 
070 698 61 75, This is a mailto link 
 

Mer ingående frågor kring projektet: 

Claudio Munoz, projektledare 
070 881 32 42, This is a mailto link