Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd / Behandling av personuppgift... / Hur länge sparar vi personuppgifter för LOK-stöd?

Hur länge sparar vi personuppgifter för LOK-stöd?


I enlighet med bokföringslagen ska underlag för utbetalning arkiveras i sju (7) år. Material som inkommit till RF i samband med en LOK-stödsansökan eller ärende arkiveras hos RF enligt ovan. Detsamma gäller den eventuella närvaroregistrering som finns i IdrottOnline.

Utöver ovanstående är det föreningen själv som ansvarar för att arkivera eventuella ytterligare underlag för LOK-stödsansökan i sju (7) år enligt bokföringslagen.

All arkivering av LOK-stödshandlingar sker numera digitalt hos RF. Eventuella papperskopior som inkommit hanteras enligt särskilda rutiner och skickas för destruktion efter slutfört ärende.