Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd / Utbetalning av LOK-stöd

Utbetalning av LOK-stöd

LOK-stödet för år 2019 (aktiviteter bedrivna fr.o.m. 2019-01-01):
• Ledarstöd 21 kr
• Extra ledarstöd 5 kr
• Deltagarstöd 7 kr

Utbetalning
Utbetalning kan endast göras till din förenings eget plus- eller bankgiro. Det kan inte vara ett plus- eller bankgiro till en person, sektion eller kommun. Utbetalning kan inte heller göras till vanligt konto. Riksidrottsförbundet kontrollerar att angivet giro står tecknat i föreningens namn så som det anges i vårt föreningsregister (namnet i detta är det namn under vilket föreningen har blivit antagen som medlem i respektive specialidrottsförbund).

När görs utbetalning?
Utbetalning av LOK-stöd sker alltid med start veckan efter sista ansökningsdag. Därefter sker sedan utbetalningar varje vecka allt eftersom ansökningarna godkänns.

Fyllnadsutbetalning
Om det, när LOK-stödsåret är avslutat, finns pengar kvar i potten så gör Riksidrottsförbundet en fyllnadsutbetalning. De återstående medlen fördelas då till samtliga föreningar som sökt LOK-stöd under året.

Fyllnadsutbetalning är aldrig garanterad, utan görs endast de år då det blivit medel kvar i LOK-stödspotten efter att samtliga ansökningar för året hanterats och det ordinarie LOK-stödet har fördelats.

Utbetalning till föreningar uttagna för kontroll
Om din förenings LOK-stödsansökan har tagits ut för kontroll sker eventuell utbetalning först när kontrollärendet är slutfört. I den händelse att föreningen överklagar LOK-stödsgruppens beslut sker eventuell utbetalning först efter LOK-stödsnämndens avgörande.

Här hittar du statistik och utbetalningar om LOK-stödet

Leveransadress:
Östgötagatan 98 D
116 64  Stockholm
för företagspaket och transporter till Idrottens Hus