Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vi svarar på de vanliga frågorna på vår FAQ-sida. Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link.

I nuläget har förbund och föreningar att ta hänsyn till framför allt två olika begränsningar med anledning av corona:

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på begränsningarna i olika steg, med start den 1 juni. Läs mer här:

Folkhälsomyndighetens anpassning av smittskyddsåtgärder

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Pandemilagen

Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021. Från den 1 juni gäller olika maxantal – från 8 till 500 – vid offentliga tillställningar som idrottsevenemang med publik och tävlingar i skog, på väg och vatten. I lagen finns också särskilda begränsningar för gym, idrottsanläggningar och badhus som är öppna för allmänheten. Mer om pandemilagen

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd gäller sedan den 14 december 2020. De allmänna råden tillåter smittsäker träning för alla, om möjligt utomhus. Från den 1 juni tillåts även match och tävling i mindre omfattning för alla åldrar

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link

RF har kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd och om hur idrottsrörelsen påverkas av olika restriktioner.

RF har gjort en scenarioplanering för 2021 och 2022 med krav på ökat stöd för kompensation och omställning med anledning av coronakrisen.

Den 28 maj 2021 släppte RF rapporten Ett år med corona. Där framförs behov av stöd på 900 miljoner kronor för återstart av idrotten under perioden 2022–2024. 

RF svarar också på remisser för idrottsrörelsens räkning. Senast den 7 maj 2021 om pandemilagens förordning samt föreskrifter och allmänna råd:

Remissvar till regeringen

Remissvar till Folkhälsomyndigheten

Kompensationsstöd 2021

1 januari till 30 april

Regeringen gav den 1 april 2021 besked om ytterligare stöd (totalt 1,35 miljarder kronor) till idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. RF har uppdraget att fördela stödet varav delar av stödet fördelas som kompensationsstöd.

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för perioden 1 januari till och med 30 april 2021. Ansökningsperioden var 7 maj till 19 maj.

RF kommer att återkomma med information om kommande stöd.

Tidigare stöd 2020

Andra halvåret 2020

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kunde ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Omgång 2: Den andra ansökningsomgången som avsåg hösten 2020 var öppen från 15 januari till 26 januari 2021. Specialidrottsförbund fick besked om tilldelat stöd den 25 februari. Idrottsföreningar fick besked om tilldelat stöd den 26 februari.

130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund med distrikt

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt

Omgång 1: Den första ansökningsomgången var i oktober 2020 och Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 november beslut om fördelning.

Fördelning per specialidrottsförbund

Fördelning per idrottsförening

Första halvåret 2020

Fördelning per specialidrottsförbund

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Mer om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vid symtom och misstänkt smitta ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"