Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar Riksidrottsförbundet den senaste informationen om coronakrisens påverkan på idrottsrörelsen.

Den 9 februari 2022 avvecklas de allra flesta restriktionerna med anledning av coronaviruset. Det innebär för idrottsrörelsens del att det från den 9 februari inte längre finns några begränsningar för idrottsevenemang exempelvis för max antal i publik, vaccinationsbevis eller avstånd. Våra webbsidor om corona och idrott kommer inte att uppdateras vidare efter den 9 februari, förutsatt att inga restriktioner återinförs eller tillkommer. 

Mer information från Folkhälsomyndigheten.

RF:s arbete med coronakrisen

RF har sedan mars 2020 haft en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link

RF har kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd och om hur idrottsrörelsen påverkas av olika restriktioner.

RF har gjort en scenarioplanering för 2021 och 2022 med krav på ökat stöd för kompensation och omställning med anledning av coronakrisen.

Den 28 maj 2021 släppte RF rapporten Ett år med corona. Där framförs behov av stöd på 900 miljoner kronor för återstart av idrotten under perioden 2022–2024. 

RF svarar också på remisser för idrottsrörelsens räkning, bland annat om regeringens förordningar och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. RF:s remissvar hittar du dokumentbanken i kategorin Remisser.

Kompensations- och återstartsstöd

Kompensationsstöd oktoberdecember 2021

RF kommer öppna upp ytterligare omgångar av kompensationsstöd för effekter av corona. I första läget kommer enbart enskilda evenemang vara sökbara.

Ansökan kommer öppnas under mitten av januari 2022 för de föreningar som genomfört eller skulle genomfört större evenemang som cuper och motionslopp (relaterat till föreningens omsättning) och åsamkats ekonomisk skada under perioden 29 september 2021 till och med 16 januari 2022.

Mer om kompensationsstöd till föreningar

Mer om kompensationsstöd till förbund

Kompensationsstöd januari–september 2021

Mellan 15 oktober och 26 oktober kunde föreningar och förbund ansöka om kompensationsstöd för perioden 1 maj till och med 28 september.

Riksidrottsstyrelsen beslutade den 1 december att fördela 398 miljoner kronor i kompensationsstöd varav 377 miljoner kronor till 2046 idrottsföreningar och 21 miljoner kronor till 25 specialidrottsförbund.

Fördelning per specialidrottsförbund hösten 2021

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt hösten 2021

Mellan 7 maj och 19 maj kunde föreningar och förbund ansöka om kompensationsstöd för perioden 1 januari till och med 30 april.

Fördelning per specialidrottsförbund våren 2021

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt våren 2021

Återstartsstöd 2021

Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2021 att fördela 220 miljoner kronor till RF:s 72 medlemsförbund för att underlätta uppstart av verksamhet efter coronakrisen. I december beslutade RS att fördela ytterligare 400 miljoner kronor.

Mer om återstartsstödet

Tidigare kompensationsstöd

Andra halvåret 2020

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kunde ansöka om kompensationsstöd för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020.

Omgång 2: Den andra ansökningsomgången som avsåg hösten 2020 var öppen från 15 januari till 26 januari 2021.

130 miljoner kronor ges i kompensationsstöd till 2000 föreningar och 31 specialidrottsförbund med distrikt

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt

Omgång 1: Den första ansökningsomgången var i oktober 2020 och Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 november beslut om fördelning.

Fördelning per specialidrottsförbund

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt

Första halvåret 2020

Fördelning per specialidrottsförbund

Fördelning per förening, idrott, kommun och distrikt

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Mer om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter