Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida.

Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 deltagare. Syftet är att minska smittspridningen.

Mer om vad förbudet innebär

Gräns på 300 för sittande publik

Den 22 oktober meddelade regeringen beslutet att höja publikgränsen till 300 personer för idrottsevenemang som har anvisade sittplatser, med avstånd på en meter mellan åskådarna. Undantaget gäller från den 1 november och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer.

Mer om vad beslutet innebär

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni är:

  • Om möjligt vara utomhus
  • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Folkhälsomyndighetens råd innebär att det är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper. Men i och med regeringens förbud (se ovan) behöver verksamheten anpassas till exempel vad det gäller åskådare. 

Förtydliganden om inomhusidrott och idrott med närkontakt

Sedan den 19 oktober har Folkhälsomyndigheten möjlighet att besluta om allmänna råd – med skärpta restriktioner – för en region eller del av region. Aktuella exempel är Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Stockholm. Mer i vår FAQ.  

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link. RF har en kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd under coronakrisen och hur idrottsrörelsen påverkas av de restriktioner som myndigheterna beslutat om.

Ekonomiskt stöd (kompensationsstöd) hösten 2020

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Det sker i två ansökningsomgångar. Den första var öppen 15 oktober till 26 oktober och den andra öppnar i mitten av januari.

Info om kompensationsstöd till idrottsföreningar hösten 2020

Info om kompensationsstöd till specialidrottsförbund hösten 2020

Bakgrund till kompensationsstödet:

Den 11 juni tog RS beslut om att begära ytterligare krisstöd för perioden höstens verksamhet. RF bad samtliga 72 medlemsförbunds bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas, om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut. Förbundens behov juli till och med september uppskattades till 1 260 miljoner kronor.

Den 21 augusti kom regeringen med förslag på förlängt stöd på 1 miljard kronor till idrottsrörelsen för andra halvåret 2020, och den 5 september hade man kommit överens med Liberalerna och Centerpartiet om stödet.

Tidigare ekonomiskt krisstöd

RF samlade den 12 mars företrädare för SF i olika idrotters högstaligor och intresseföreningar. RF inledde också en kartläggning av ekonomiska och andra konsekvenser för idrotten. RF:s ordförande Björn Eriksson lämnade den 18 mars över den första beräkningen till idrottsminister Amanda Lind. Idrottsföreningar beräknades förlora minst 500 miljoner kronor på inställda evenemang från 12 mars till 30 april.

Regeringen meddelade den 20 mars att man beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten.

Fördelning av krisstödet för första halvåret 2020

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronakrisen – totalsumman blir lika stor som 2019. RS har också beslutat att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

Mer information om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vid symtom och misstänkt smitta ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter