Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida. Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. Mer info i FAQ

Regeringsbeslutet

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutet

Förbudet är en skärpning av regeringsbeslutet från den 11 mars att förbjuda evenemang och sammankomster med över 500 personer. Sedan dess har större idrottsevenemang, konserter och liknande inte tillåtits.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står bland annat att tävling och matcher bör skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd som gäller idrotten är följande fem punkter:

 1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
 3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
 4. Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
 5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Folkhälsomyndigheten uppdaterade den 16 april de allmänna råden med ett undantag i punkt 3 som gör att barn och ungdomar till och med 18 år får spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Detta gäller om man gör en riskbedömning, följer övriga fyra råd (se ovan) och tar hänsyn till förbudet för sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer.

Ändring från 14 juni

Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att man från och med den 14 juni häver tre av fem allmänna råd till idrotten. Råden som stryks är att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar. Mer info om resor i FAQ.

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som fortsatt gäller efter den 14 juni är:

 • Om möjligt vara utomhus
 • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

I praktiken innebär Folkhälsomyndighetens ändringar i råden till idrotten att det från och med den 14 juni är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper. Men samtidigt gäller fortfarande regeringens förbud mot folksamlingar med mer än 50 personer. Därmed kommer matcher och tävlingar behöva anpassas till exempel vad det gäller åskådare.

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten, This is a mailto link.

Riksidrottsförbundet samlade den 12 mars företrädare för SF i olika idrotters högstaligor och intresseföreningar. RF inledde också en kartläggning av ekonomiska och andra konsekvenser för idrotten. RF:s ordförande Björn Eriksson lämnade under onsdagen den 18 mars över den första beräkningen till idrottsminister Amanda Lind. Enligt beräkningen uppskattas idrottsföreningar förlora minst 500 miljoner kronor på de evenemang som ställs in 12 mars till 30 april för att minska smittspridningen av coronaviruset. Regeringen meddelade den 20 mars att man beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten.

Fördelning av krisstöd

RF påbörjade därefter arbetet med hur krisstödet ska fördelas. Bland annat bildades en referensgrupp med 10 specialidrottsförbund för att diskutera principer för fördelningen av regeringens krispaket. Efter flera möten med referensgruppen kom RF fram till ett förslag som bland annat innebar att kostnader och förlorade intäkter för för barn- och ungdomsverksamhet ska prioriteras

Den 16 april beslutade så Riksidrottsstyrelsen (RS) om ramar och övergripande principer för fördelning av det så kallade kompensationsstödet för kostnader och förlorade intäkter 12 mars till 30 juni. Ansökningsperioden för idrottsföreningar och specialidrottsförbund var mellan 1 och 15 maj. Totalt inkom 4064 ansökningar från idrottsföreningar och 49 från specialidrottsförbund. Summerat uppgår ansökningarna till närmare 1,3 miljarder kronor. Föreningar har sökt för 1 120 miljoner kronor och förbund söker stöd för 140 miljoner kronor.

RF behandlar ansökningarna under maj och början av juni och RS beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni. För frågor, kontakta This is a mailto link.

Behov av ytterligare stöd

RF har bett samtliga 72 medlemsförbund bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut. Specialidrottsförbundens behov för perioden juli till och med september uppskattas till 1 260 miljoner kronor. RF arbetar för att regeringen ska förlänga krisstödet och kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd.

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronakrisen – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Riksidrottsstyrelsen har också beslutat att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

Idrottsföreningar har under perioden 1 till 15 maj kunnat söka kompensationsstöd för corona. RF behandlar ansökningarna under maj och början av juni och beräknas kunna besluta om utbetalning i mitten av juni. För frågor om kompensationsstödet, kontakta This is a mailto link

Mer information om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation. För närvarande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter