Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida.

Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än åtta deltagare

Den 16 november kom regeringen med förslaget att sänka maxgränsen till åtta deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, exempelvis idrottsevenemang med publik. Förslaget skickades på remiss där RF svarade för idrottsrörelsens räkning. Regeringen beslutade den 20 november att den nya gränsen på åtta personer gäller från och med den 24 november.

Det var den 27 mars som regeringen meddelade beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 deltagare.   

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni är:

  • Om möjligt vara utomhus
  • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

Folkhälsomyndighetens råd innebär att det är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper. I och med regeringens förbud (se ovan) behöver verksamheten anpassas till exempel vad det gäller åskådare, och lokala allmänna råd i landets regioner (se nedan) innebär skärpta restriktioner för idrotten.

Lokala allmänna råd

Sedan den 19 oktober kan Folkhälsomyndigheten besluta om lokala allmänna råd – med skärpta restriktioner – för en region eller del av region. För närvarande har samtliga landets regioner lokala allmänna råd som gäller till och med den 13 december. Mer om lokala allmänna råd.  

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till specialidrottsförbunden (SF). Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten: This is a mailto link. RF har en kontinuerlig dialog med regeringen, Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten med flera om ekonomiskt stöd under coronakrisen och hur idrottsrörelsen påverkas av de restriktioner som myndigheterna beslutat om.

Kompensationsstöd andra halvåret 2020

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Det sker i två ansökningsomgångar. Den första var öppen 15 oktober till 26 oktober. 2 386 idrottsföreningar sökte direkt till RF och 17 specialidrottsförbund ansökte om viss föreningsdriven verksamhet. Riksidrottsstyrelsen fattade den 16 november beslut om fördelning av kompensationsstödet.

Fördelning per specialidrottsförbund

Fördelning per idrottsförening

Så funkar fördelningen till idrottsföreningar

Den andra ansökningsomgången för hösten 2020 är öppen från 15 januari till 26 januari 2021.

Bakgrund till kompensationsstödet

Den 11 juni tog RS beslut om att begära ytterligare krisstöd för perioden höstens verksamhet. RF bad samtliga 72 medlemsförbunds bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas, om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut. Förbundens behov juli till och med september uppskattades till 1 260 miljoner kronor.

Den 21 augusti kom regeringen med förslag på förlängt stöd på 1 miljard kronor till idrottsrörelsen för andra halvåret 2020, och den 5 september hade man kommit överens om stödet.

Kompensationsstöd första halvåret 2020

Fördelning per specialidrottsförbund

Fördelning per förening, kommun, distrikt och idrott

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronakrisen – totalsumman blir lika stor som 2019. RS har också beslutat att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

Mer information om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vid symtom och misstänkt smitta ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter