Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Senaste nyhet:
Bra att Folkhälsomyndigheten tydliggör sina råd till idrotten (2 april)

Se även uppdateringar om RF:s pågående arbete.

Riksidrottsförbundet får in många frågor från föreningar och förbund. Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida om coronaviruset

Förbud mot sammankomster med fler än 50 personer

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 personer. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. Mer info i FAQ

Regeringsbeslutet

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutet

Förbudet är en skärpning av regeringsbeslutet från den 11 mars att förbjuda evenemang och sammankomster med över 500 personer. Sedan dess har större idrottsevenemang, konserter och liknande inte tillåtits.

Regeringsbeslutet 

Folkhälsomyndighetens förslag till beslutet

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Folkhälsomyndigheten kom den 1 april ut med nya rekommendationer i så kallade allmänna råd. Där står att matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper ska skjutas upp för att minska smittspridning av coronavirus. Något som RF ställer sig bakom. I de nya rekommendationerna finns även andra punkter som riktar sig till idrottsrörelsen:

  • Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
  • Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
  • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
  • Undvik onödiga resor i samband med idrottsutövande

Folkhälsomyndigheten gjorde den 2 april ett förtydligande om träningsmatcher. I de allmänna råden står fortsatt att träningsmatcher bör skjutas upp. Men Folkhälsomyndigheten anser att det kan vara okej att genomföra träningsmatcher utomhus, om man inte är fler än 50 personer och de allmänna råden i övrigt kan följas.

Rekommendationerna understryker vikten av att hålla fysiskt avstånd till varandra. Idrottsföreningar kan dock fortsätta träna – så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges ovan.

RF:s pågående arbete

Många föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviruset. RF kan lämna ett lugnande besked att det lokala aktivitetsstödet, LOK-stödet, inte kommer att minska för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Riksidrottsstyrelsen har också beslutat att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

Riksidrottsförbundet samlade den 12 mars företrädare för SF i olika idrotters högstaligor och intresseföreningar. RF inledde också en kartläggning av ekonomiska och andra konsekvenser för idrotten. RF:s ordförande Björn Eriksson lämnade under onsdagen den 18 mars över den första beräkningen till idrottsminister Amanda Lind. Enligt beräkningen uppskattas idrottsföreningar förlora minst 500 miljoner kronor på de evenemang som ställs in 12 mars till 30 april för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Regeringen meddelade den 20 mars att man beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten. RF påbörjade därefter arbetet med hur stödet ska fördelas. Bland annat har en referensgrupp med 10 specialidrottsförbund bildats. Referensgruppen hade den 26 mars sitt första möte för att diskutera de principer som ska gälla för fördelningen av regeringens krispaket till idrotten. Den 1 april hade gruppen sitt andra möte. RF föreslår att kostnader och förlorade intäkter för verksamhet och evenemang för barn och ungdomar ska prioriteras. Här finns RF:s förslag på principer, det formella beslutet tas av Riksidrottsstyrelsen den 16 april.

RF har även inlett en djupare analys som tar höjd för evenemang till och med juni. Resultatet väntas komma under april månad. 

RF har bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten, This is a mailto link.

Riksidrottsförbundets fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset. Vi följer myndigheternas beslut och rekommendationer och uppmanar alla förbund och föreningar att göra detsamma.

Kontakt för föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om att arrangera en cup eller liknande. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Mer information om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation. För närvarande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att man undviker att resa inom landet om det inte är absolut nödvändigt.

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter