Hem / Vanliga frågor om coronavirus och idrott

Vanliga frågor om corona och idrott


Coronakrisen påverkar idrottsrörelsen på många olika sätt. Här nedan svarar RF på några vanliga frågor om coronaviruset och idrotten.

Senast publicerade fråga (18 maj): Vad gäller för föreningar som planerar att medverka vid eller arrangera sommarläger?

Om du inom specialidrottsförbund, distrikt eller förening har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link så hjälper vi dig så fort vi kan.

Se även Folkhälsomyndighetens FAQ om idrotts- och träningsaktiviteter

Till RF:s infosida om corona

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för idrotten?

För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning.

Läs regeringsbeslutet

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. Föreningar kan fortsätta träna så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Syftet med regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att minska smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut bör fattas utifrån det.

Visa svar

Måste idrottsrörelsen följa regeringsbeslutet?

Ja, det handlar om ett förbud och inte en rekommendation. Den som bryter mot det riskerar böter eller till och med fängelse. Beslutet är taget för att minska smittspridningen av coronaviruset i samhället, vilket RF och idrottsrörelsen naturligtvis ska bidra med så gott vi kan.

Visa svar

Folkhälsomyndigheten har meddelat att de formella allmänna råden för idrotten gäller – med ett undantag. Vad betyder det?

I de så kallade allmänna råden, finns fem punkter som gäller särskilt för idrottsrörelsen:

 • Undvik närkontakt mellan idrottsutövare
 • När det är möjligt – håll träningar och idrottsaktiviteter utomhus
 • Skjut upp matcher, träningsmatcher, tävling och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
 • Undvik onödiga resor i samband med idrott

I de uppdaterade allmänna råden är barn och ungdomar till och med 18 år är undantagna punkt 3 – och kan alltså spela matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper. Fortfarande ska en riskbedömning göras, övriga fyra råd vägas in och även hänsyn tas till rådande förbud för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten meddelar också att de i enlighet med de allmänna råden fortsatt avråder från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.

Folkhälsomyndigheten betonar att alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån rekommendationer och råd, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

Visa svar

De allmänna råden stoppar tävling och match för vuxna. Är det fortfarande okej att träna?

Ja. Föreningar kan fortsätta träna så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Det handlar om att undvika närkontakt, helst träna utomhus, begränsa antalet åskådare och att undvika onödiga resor i samband med träningen.

Syftet med regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 personer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att minska smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut måste fattas utifrån det.

Visa svar

Vad gäller för övriga evenemang?

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer gäller inte en förenings verksamhet riktad enbart till dess medlemmar. För sådan verksamhet gäller fortsatt att föreningen gör Folkhälsomyndighetens riskbedömning och följer myndighetens allmänna råd.

Syftet med regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att minska smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut måste fattas utifrån det.

Visa svar

Vad gäller för föreningar som planerar att medverka vid eller arrangera sommarläger?

Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 maj att idrottsskolor, ungdomsläger och liknande kan genomföras med deltagare födda 2002 och senare. Detta förutsatt att verksamheten sker i närområdet och i mindre grupper. Myndigheten ger följande rekommendationer kring läger:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • När det är möjligt, dela in deltagarna i mindre grupper.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för smittspridning och bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter.

Folkhälsomyndigheten ska återkomma i juni med ytterligare rekommendationer för aktiviteter under sommaren.

Visa svar

Vi som förening vill ha tydligare besked hur vi ska tänka kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer och checklista. Varför får vi inte det av RF?

Folkhälsomyndigheten är experter på hur smittspridning sker och hur den kan minskas på ett effektivt sätt – Riksidrottsförbundet är inte experter på det. Vidare har idrottsrörelsen i Sverige 72 medlemsförbund med över 200 idrotter som har helt olika förutsättningar. För att ta ett tydligt exempel är det skillnad i risken för smittspridning mellan brottning och segelflyg. Därför behöver varje förbund och förening, som känner sin verksamhet bäst, göra sin egen riskbedömning och följa Folkhälsomyndigheten allmänna råd.

Utgångspunkten är att minska risken för smittspridning. Många föreningar har tagit kloka beslut utifrån sina förutsättningar.

Visa svar

Regeringen har beslutat om ett stödpaket till idrotten om 500 miljoner. Hur fördelas pengarna?

Den 16 april fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) beslut om ramar och övergripande principer för fördelningen av stödpaketet. 

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kunde söka kompensationsstöd (för perioden 12 mars till 30 juni) mellan den 1 maj och 15 maj. RF behandlar ansökningarna under slutet av maj och början av juni och kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

RF arbetar vidare med en djupare analys av de ekonomiska konsekvenser som drabbat specialidrottsförbund och idrottsföreningar. RF kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd.

Visa svar

När kan specialidrottsförbund ansöka om kompensationsstöd från regeringens krispaket till idrotten?

Specialidrottsförbund kunde söka kompensationsstöd (för perioden 12 mars till 30 juni) mellan den 1 maj och 15 maj. RF behandlar ansökningarna under slutet av maj och början av juni och kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

RF arbetar vidare med en djupare analys av de ekonomiska konsekvenser som drabbat specialidrottsförbund och idrottsföreningar. RF kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd.

 

Visa svar

När kan vår förening ansöka om kompensationsstöd från regeringens krispaket till idrotten?

Idrottsföreningar kunde söka kompensationsstöd (för perioden 12 mars till 30 juni) mellan den 1 maj och 15 maj. RF behandlar ansökningarna under slutet av maj och början av juni och kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

RF arbetar vidare med en djupare analys av de ekonomiska konsekvenser som drabbat specialidrottsförbund och idrottsföreningar. RF kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd.

 

Visa svar

Var hittar man senaste informationen om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet i frågan. På myndighetens webbplats finns allt om corona samlat på ett ställe.

Vad det gäller resor hänvisar vi till Utrikesdepartementet (UD) som listar rekommendationer land för land på sin webbplats.

Regeringen publicerar löpande de senaste insatserna kring virusutbrottet och aktuella åtgärder.

Visa svar

Vad kan en förening göra i den här situationen?

Fokus ligger på att begränsa smittspridningen och varje enskilt beslut måste fattas utifrån det. Om föreningen har planerat evenemang som cup eller liknande med mer än 50 personer så behöver evenemanget ställas in eller skjutas upp. Det behöver varje arrangör och varje förening besluta i samråd med sitt SF och den kommun som står värd för evenemanget. Det går också bra att kontakta lokal polismyndighet för vägledning, då de har rätt att upplösa eller förbjuda sammankomster.

För träningsverksamhet eller sammankomster med färre än 50 personer rekommenderar vi föreningar att göra en riskbedömning utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning och följa de rekommendationer för idrott som finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Visa svar

Som förening – vem ska man kontakta?

För allmänna medicinska frågor ska ni kontakta nationella informationsnumret 113 13. Hit kan man vända sig med generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom. Vid symtom eller sjukdom ska ni vända er till 1177 Vårdguiden.

Vid mer idrottsrelaterade frågor, såsom matcher, arrangemang eller utbildningar, kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt, till exempel Stockholms Innebandyförbund och så vidare, beroende på vilket förbund som föreningen tillhör. Hitta SF och SDF här

Visa svar

Vår förening vill söka stöd för insatser som underlättar fortsatt barn- och ungdomsverksamhet under coronakrisen. Hur gör vi?

Stödet söks inom det ordinarie Projektstödet till barn- och ungdomsidrotten. Istället för att idrottsföreningen har tre områden att söka för tillkommer ett fjärde, för insatser som underlättar fortsatt barn-och ungdomsverksamhet under coronakrisen. SF och RF-SISU distrikt fördelar stödet och avgör själva hur mycket av den totala potten Projektstöd som används för detta ändamål.

Det är bara föreningar som kan söka stödet. Ansökan görs i Idrottsmedel i IdrottOnline, antingen hos SF eller distrikt. När föreningen kan få del av pengarna i Projektstödet varierar beroende på hur respektive SF och distrikt väljer att lägga upp sin bidragsgivning.

Visa svar

Vad kan föreningen göra för att minska smittspridning?

Det bästa är att föreningen uppmanar sina medlemmarna att följa de råd och rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten (smittspridning) och Utrikesdepartementet (resor).

Till information från Folkhälsomyndigheten

Till UD:s reseavrådan

Visa svar

Kommer LOK-stödet till föreningar påverkas av inställda aktiviteter?

Nej, det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter. Totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Föreningar kan därmed räkna med ungefär lika stort stöd som om verksamheten hade pågått som vanligt.

Exakt hur modellen ska se ut är inte klart. Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter under som vanligt. Ambitionen är att det inte ska göra skillnad om föreningen beslutat att man inte kan träna med hänsyn till att minska smittspridningen, eller har möjlighet att bedriva träning under denna tid. Men vi kan idag inte svara på exakt hur det kommer bli.

Visa svar

Vi som förening har beslutat att ställa in delar av den regelbundna träningsverksamheten med anledning av coronaviruset. Måste vi betala tillbaka delar av deltagaravgiften till våra medlemmar nu?

Det går tyvärr inte att ge ett generellt svar på frågan om en förening måste betala tillbaka del av deltagaravgiften om föreningen väljer att pausa eller avbryta den regelbundna verksamheten. Men utgångspunkten är att relationen mellan föreningen och deltagarna i idrottsverksamheten är en medlemsrelation – inte en relation mellan en näringsidkare och en konsument. Det innebär att den konsumenträttsliga lagstiftningen inte gäller mellan föreningen och medlemmarna som deltar i idrottsverksamheten. Därmed är föreningen inte tvingad att skyndsamt återbetala del av deltagaravgiften när verksamhet inte kan genomföras.

Föreningen kan å andra sidan inte hävda att det handlar om force majeure, så länge föreningen utifrån regerings- och myndighetsbeslut teoretiskt kan genomföra verksamheten. För att hitta svaret på frågan om delvis återbetalning – eller ersättningsverksamhet vid senare tidpunkt – måste föreningen ta stöd av det (mer eller mindre tydliga) avtal som finns mellan förening och medlemmar gällande träningsverksamheten.

Visa svar

Vad gör Riksidrottsförbundet i den här situationen?

Du hittar aktuell information om vårt arbete under rubriken RF:s pågående arbete på vår samlingssida om coronakrisen och idrott.

RF har även bildat en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. Kontakta gruppen via This is a mailto link

Visa svar

Vad gäller för RF/SISU:s utbildningar?

RF/SISU:s fysiska utbildningar och mötesplatser påverkas just nu av coronaviruset. Det innebär att en utbildning eller mötesplats kan ställas in, flyttas till ett senare datum eller genomföras digitalt. Information om vad som gäller för en specifik utbildning eller mötesplats hittar du på respektive anordnares webbplats: 

SISU Idrottsutbildarna

RF-SISU distrikt

Bosön Utvecklingscentrum

Om du redan är anmäld till någon utbildning eller mötesplats får du information direkt av arrangören om förutsättningarna för utbildningen/mötesplatsen ändras. Du kan också själv ta kontakt med den organisation eller person som du anmält dig till.

Visa svar

Kommer det finnas möjlighet till kompensation för idrottsförbund och föreningar?

Ja. Den 16 april fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) beslut om ramar och övergripande principer för fördelningen av regeringens stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten.

Specialidrottsförbund och idrottsföreningar kunde söka kompensationsstöd (för perioden 12 mars till 30 juni) mellan den 1 maj och 15 maj. RF behandlar ansökningarna under slutet av maj och början av juni och kan ta beslut om utbetalning i mitten av juni.

RF arbetar vidare med en djupare analys av de ekonomiska konsekvenser som drabbat specialidrottsförbund och idrottsföreningar. RF kommer att återkomma med information om eventuella ytterligare stöd.

Visa svar

Vad gäller för resor inom Sverige?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man endast reser om det är nödvändigt. Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av coronaviruset i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra.

Den 13 maj meddelade regeringen att resor som motsvarar 1–2 timmar med bil från hemorten kan göras, men med stor försiktighet. Helst ska resorna göras med familjen eller de man umgås med till vardags och besök till personer i riskgrupper ska undvikas.

 

Visa svar

Vad gäller för resor till internationella mästerskap/tävlingar?

Om evenemanget ska genomföras beslutas av det internationella förbundet eller arrangören.

Vad gäller frågan om att resa eller inte så följer RF de råd och rekommendationer som ges av Utrikesdepartementet och Folkhälsomyndigheten. Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset avråder UD för närvarande "icke nödvändiga" resor till alla länder.

Utöver det behöver varje utövare, förening eller specialidrottsförbund ta beslut.

Riksidrottsförbundets fokus i det här läget är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset.

Visa svar

Våra stadgar säger att förbundsårsmötet ska genomföras senast ett visst datum. Vi har redan kallat till möte. Hur gör vi nu?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat förbundets stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (allmänna råd) är att föreningars årsmöten så långt det är möjligt skjuts upp eller genomförs digitalt. Utifrån detta har förbundsstyrelsen att besluta om årsmötet kan genomföras digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Flera förbund har redan valt det senare alternativet, vilket även är RF:s rekommendation att göra. Medlemmarna måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta förbundet fram till årsmötet.

Visa svar

Våra stadgar säger att föreningsårsmötet ska genomföras senast ett visst datum. Vi har redan kallat till möte. Hur gör vi nu?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras senast en viss tidpunkt.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer (allmänna råd) är att föreningars årsmöten så långt det är möjligt skjuts upp eller genomförs digitalt. Utifrån detta föreslår RF att föreningsstyrelsen i första hand beslutar att årsmötet flyttas fram till en senare tidpunkt. Föreningens medlemmar måste tydligt informeras om situationen och beslutet. Den nu valda styrelsen får vid ett beslut om framflyttat årsmöte ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet.

Visa svar

Kan vi dela på årsmötet så att vissa punkter behandlas vid ett digitalt årsmöte medan vissa punkter sparas till ett fysiskt årsmöte som hålls senare?

Den situation som råder just nu är extraordinär och regeringen har fattat beslut om att förbjuda större folksamlingar. Syftet med regeringens beslut är att hindra smittspridning. Detta är överordnat föreningens stadgar om att årsmöte ska genomföras i en viss form och på ett visst sätt. I detta läge har styrelsen möjlighet att fatta de beslut som anses nödvändiga även om besluten frångår stadgarna i vissa delar.

Samtidigt måste det årsmöte som genomförs vara demokratiskt godtagbart. Ett årsmöte är demokratiskt godtagbart om alla röstberättigade ges möjlighet att delta i realtid, ges möjlighet att yttra sig och lämna förslag samt ges möjlighet att på ett godtagbart sätt ange sin röst i beslutsfrågor. Om ett sådant årsmöte inte kan genomföras är det bättre att årsmötet flyttas fram än att det genomförs i demokratiskt icke godtagbar form.

Visa svar

Vårt specialidrottsförbund kan inte genomföra årsmötet som planerat. Måste vi ändå lämna in årsredovisning och årsmötesprotokoll senast sex månader efter räkenskapsårets slut?

Nej. Med anledning av coronakrisen lättar RF på kravet att SF ska lämna in årsredovisning och årsmötesprotokoll senast sex månader efter räkenskapsårets slut.

Syftet med att lämna in årsmötesprotokoll och årsredovisning är att SF ska visa att man uppfyllt sitt demokratiska idrottsuppdrag och ge RF fullgott underlag till den årliga redovisningen till regeringen. Kontrollen av detta kommer nu hanteras på annat sätt.

Bra att veta: När ett årsmöte inte kan genomföras med anledning av corona får styrelsen ändå behandla årsredovisningen, och lämna den till revisorerna, på samma sätt som vanligtvis sker. Ett årsmöte behöver alltså inte hållas för att årsredovisningen ska kunna behandlas.

Mer info om SF:s årsmöte och årsredovisning i coronatider

Visa svar

Hur ska man tänka och agera som arbetsgivare utifrån regeringens åtgärder?

RF får många frågor om hur arbetsgivare inom idrotten ska agera med anledning av coronakrisen. På den här sidan har vi listat några av de viktigaste frågorna för arbetsgivare.

På sidan finns info om:

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Anstånd med skatter och avgifter
 • Ändra den debiterade preliminärskatten
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher
 • Karensavdrag vid sjukdom
 • Sjukintyg
 • Korttidsarbete (tidigare Korttidspermittering)
 • Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Vid frågor om hur specialidrottsförbund ska agera som arbetsgivare ber vi er kontakta Arbetsgivaralliansen. Här finns en samlingssida med frågor för arbetsgivare. Arbetsgivaralliansen är vår arbetsgivarorganisation och som medlem kan ni vända er till deras arbetsgivarjour på telefon 010-288 15 00 eller e-post This is a mailto link.

Om ni är en förening som har frågor som arbetsgivare kan ni alltid kontakta det specialidrottsförbund ni tillhör. Hitta specialidrottsförbund. Om föreningen är medlem i Arbetsgivaralliansen kan ni även höra av er dit.

Visa svar

Hur funkar tillfällig rabatt för hyreskostnader?

Regeringen har beslutat om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusutet.

Förutsättningarna för att stöd ska kunna beviljas

 • Det ska finnas ett hyresavtal med helt eller delvis bestämd fast hyra.
 • Avtalet ska vara tecknat senast den 1 mars 2020.
 • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april – 30 juni 2020.

Senast den 30 juni 2020 ska en överenskommelse ha tecknats mellan hyresgästen och hyresvärden om rabatt på fast hyra. Den överenskomna hyran ska vara lägre än det fasta belopp som annars skulle ha betalats under samma period med i övrigt oförändrade villkor.

Exempel på branscher som kan ta emot hyresstöd:

 • Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
 • Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
 • Drift av gymanläggningar

Branscher som omfattas av hyresstödet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län samordnar länsstyrelsernas arbete och på länsstyrelsernas webbplatser finns information om de tillfälliga rabatterna för fasta hyreskostnader och hur ni går tillväga för att ansöka om statligt stöd. Det statliga stödet söks i efterhand av hyresvärden och det finns därmed ingen möjlighet att ansöka om stöd nu. Stödet kan sökas från den 1 juli 2020 och en ansökan ska ha kommit in senast den 31 augusti 2020.

Stödet som kan beviljas uppgår till maximalt 50 procent av den rabatt som har lämnats under den angivna perioden. Stödet kan dock aldrig vara högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Det sammanlagda stödet får inte heller överstiga ett belopp som motsvarar 800 000 euro och när stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till stöd som beviljats andra hyresvärdar med avseende på samma hyresgäst.

Till den 1 juli kommer Boverket ha tagit fram ett ansökningsformulär och e-tjänst för stödet.

Här har Boverket samlat ett antal vanliga frågor och svar om stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran. Listan fylls på vartefter som nya frågor kommer in till Boverket.

Mer information:

Förordning om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran

Visa svar

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Regeringen har föreslagit ett nytt omställningsstöd för företag och organisationer. Syftet med det nya stödet är att täcka inkomstbortfall under mars och april 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:

 • Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.
 • Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de två aktuella månaderna.

Utbetalningen kommer att göras av Skatteverket. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Mer info i pressmeddelande från regeringen

Visa svar

Vad gäller för äldre personer som är en riskgrupp?

Folkhälsomyndigheten har varit tydlig med att prioritera att skydda de äldre från att smittas av coronaviruset, eftersom de riskerar att drabbas hårdare av sjukdomen covid-19. Rekommendationen är att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter tills vidare

Visa svar