Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Den nya pandemilagen gäller från 10 januari 2021. Vad innebär den för idrotten?

Vad innebär pandemilagen för idrotten?


Riksdagen har beslutat om den så kallade pandemilagen som gäller från den 10 januari 2021 till och med den 31 januari 2022. Regeringen har beslutat om förändringar från den 29 september i förordningen kopplad till pandemilagen.

Här följer de delar av pandemilagen som har med idrotten att göra:

Maxantal vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 29 september 2021 togs maxantal för deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort. Därmed finns inga begränsningar kvar vad gäller antal åskådare eller utövare.

Mer info om offentliga tillställningar inom idrott

Särskilda villkor för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning i en
lokal, på ett avgränsat område eller utrymme som anordnaren disponerar ska

  • begränsa antalet deltagare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
  • skapa förutsättningar för deltagare att kunna hålla ett säkert avstånd från varandra
  • disponera in- och utpassager på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har inte närmare angivit vad som är ett lämpligt antal deltagare per yta eller ett minsta avstånd mellan deltagare.

Särskilda villkor för sportanläggningar och badanläggningar

Den som bedriver verksamhet i en sportanläggning eller badanläggning som är öppen för allmänheten ska

  • begränsa antalet besökare i lokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt
  • skapa förutsättningar för att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra
  • disponera in- och utpassager på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har inte närmare angivit vad som är ett lämpligt antal deltagare per yta eller ett minsta avstånd mellan deltagare.

Tillsyn av pandemilagen

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av pandemilagen. Verksamheter som inte följer pandemilagen, med dess förordning, kan straffas med böter.