Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Enligt de nya nationella råden bör personer födda 2004 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?

Enligt de nationella råden bör personer födda 2001 och tidigare när det är möjligt träna utomhus. Vad innebär det?


Folkhälsomyndigheten avråder inte från all inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa de allmänna råden som riktas till enskilda när man är inomhus.

Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan också alternera grupper inomhus/utomhus.