Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten?

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten?


Den 29 september 2021 togs Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 bort. Istället har Folkhälsomyndigheten beslutat om allmänna råd till ovaccinerade vuxna.

Råden till ovaccinerade vuxna riktar sig till varje enskild individ över 18 år som ännu inte vaccinerat sig, men innebär inte att verksamheter har ett ansvar att säkerställa att ovaccinerade följer dessa råd.