Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten?

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de nationella allmänna råden från den 28 april 2021. Vad innebär det för idrotten?


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta.

För att personer födda 2001 eller tidigare ska kunna träna idrott bör de:

 1. hålla avstånd till varandra,
 2. inte dela utrustning med varandra,
 3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
 4. undvika gemensamma omklädningsrum,
 5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
 6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter:

 • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 • avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Undantag för barn födda 2002 eller senare

För barn födda 2002 eller senare gäller från den 28 april 2021 att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. 

Folkhälsomyndighetens definition av enstaka match eller tävling:

 • För lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.
 • För individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge.

För idrotter som bedriver sin tävlingsverksamhet utanför en tydligt avgränsad arena – till exempel i skogen, på vägar eller på vatten – ingår utövarna i begreppet "deltagare", enligt pandemilagen och dess förordning. Det innebär att exempelvis en tävling i segling eller orientering inte kan genomföras för fler än åtta deltagare. RF arbetar intensivt för att hitta en lösning så att barn och ungdomar ska kunna delta i enstaka matcher eller tävlingar utomhus, oavsett idrott.

Till Folkhälsomyndighetens allmänna råd, med ändringen från 28 april