Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten?

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten?


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 och tidigare bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet

  • hålla avstånd till varandra
  • inte dela utrustning med varandra
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus. Mer info finns här
  • undvika gemensamma omklädningsrum
  • resa till och från aktiviteten individuellt
  • utföra aktiviteten i mindre grupper.

Råden ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar från och med 1 juni

För att undvika smittspridning bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter

  • när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
  • minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
  • endast genomföra matcher och tävlingar i mindre omfattning
  • endast genomföra mindre läger och cuper.

Råden ovan gäller för alla åldrar.

Det här gäller för läger och cuper i sommar

Läs också Folkhälsomyndighetens info till idrottsföreningar och träningsanläggningar

Folkhälsomyndigheten om cuper, tävlingar och matcher i mindre omfattning:

När man ordnar cuper, matcher eller tävlingar bör en riskbedömning alltid göras. Detta gäller i synnerhet när arrangören tar ställning till hur många deltagare som ska delta och hur många matcher eller tävlingar som ska ordnas.

En riskbedömning behöver göras för hela arrangemanget, dvs. även för exempelvis transport, måltider och andra aktiviteter. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd bör föreningar endast ordna cuper, matcher och tävlingar i mindre omfattning. Med mindre omfattning avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar.

Bedömningen av hur många deltagare som kan delta eller hur många matcher eller tävlingar som kan ordnas behöver göras utifrån förutsättningarna för arrangemanget, såsom om det hålls inom- eller utomhus, vilken typ av idrott det handlar om, storlek på eventuella inomhuslokaler och vilka smittskyddsåtgärder som i övrigt är möjliga att vidta. Detsamma gäller för andra personer än de som deltar i cupen, matchen eller tävlingen, såsom medföljande vuxna eller funktionärer m.m. Generellt sett är det möjligt att vara fler personer utomhus än inomhus. Trängsel måste alltid undvikas vilket ska vara vägledande när en match, tävling eller cup dimensioneras och planeras.

Lokala restriktioner kan förekomma beroende på smittspridningsläge och gäller i sådana fall före de nationella allmänna råden.

Fler ändringar för match och tävling

Den 1 juni börjar även ändringar kring pandemilagen att gälla, som har att göra med matcher och tävlingar som utgör offentliga tillställningar. Läs mer i faq-frågan om pandemilagen.

Lättnader i olika steg

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lätta på begränsningarna i olika steg från och med den 1 juni. Läs mer här:

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Folkhälsomyndighetens anpassning av smittskyddsåtgärder