Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten?

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som börjar gälla den 14 december 2020. Vad innebär det för idrotten?


Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller i hela landet från den 14 december. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter – som idrotten –  ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

  1. håller avstånd till varandra,
  2. inte delar utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
  4. undviker gemensamma omklädningsrum,
  5. reser till och från aktiviteten individuellt,
  6. utför aktiviteten i mindre grupper.

Förtydligande om träning utomhus

Personer som är födda 2004 eller tidigare bör förutom ovanstående även avstå från att delta i läger, matcher, cuper och tävlingar. Föreningar bör avstå från att ordna eller delta i sådan tävlingsverksamhet.

Mindre grupper bör förstås utifrån regeringens budskap om att begränsningen av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer är normerande även för andra grupper. Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje för grupper av personer födda 2004 eller tidigare.

Liksom tidigare får personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott även från den 14 december fortsätta träna och tävla.

Barn födda 2005 och senare kommer fortsatt få träna och även delta i enstaka matcher eller tävlingar. Förtydligande om enstaka matcher eller tävlingar. För den åldersgruppen gäller villkoren att träna utomhus när det är möjligt och att undvika trängsel.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar

De nya nationella allmänna råden ersatte den 14 december de lokala allmänna råden som gällt i landets samtliga regioner.