Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten?

Vad innebär Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för idrotten?


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning.

De grundläggande sakerna för var och en att tänka på är att stanna hemma vid symtom på covid-19, tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion, och att hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Folkhälsomyndighetens viktigaste råd för att minska smitta

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper. Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten

  • sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera
  • markerar avstånd på golvet
  • möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel
  • erbjuder digitala alternativ
  • erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion
  • bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen
  • anpassar öppettiderna.

Råden kring idrott tas bort 1 juli 2021

De allmänna råden till enskilda gällande idrottsaktiviteter och de allmänna råden riktade specifikt till idrottsföreningar är borttagna sedan den 1 juli. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller fortfarande pandemilagens maxantal för offentliga tillställningar och särskilda begränsningar för bland annat idrottsanläggningar. Mer om pandemilagen.   

Även om råden för just idrottsverksamhet är borttagna har Folkhälsomyndigheten utifrån de generella föreskrifterna pekat på åtgärder som kan vara lämpliga att förbund, föreningar och enskilda idrottsutövare eller idrottsledare tänker på vid idrottsverksamhet. Folkhälsomyndighetes information till idrottsföreningar och anläggningar