Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten?

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändringar i de nationella allmänna råden från den 6 februari 2021. Vad innebär det för idrotten?


Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller i hela landet. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning. Verksamheter – som idrotten – ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen. Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper.

Förtydligande om träning utomhus

Personer födda 2002 och senare

Råden som nämns ovan gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och ungdomar födda 2002 och senare. Ändringen innebär att det nu är möjligt för ungdomar i gymnasieåldern att återuppta sina träningar i organiserad form, inomhus och utomhus.

Däremot gäller fortfarande det allmänna rådet till idrottsföreningar. Föreningar inom idrott, kultur och fritid
bör enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar och träningsanläggningar