Hem / Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel – vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndigheten kan besluta om att begränsa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vad innebär det för idrotten?


Informationen nedan slutade att gälla den 9 februari 2022.

***

Från och med den 29 september 2021 saknar Folkhälsomyndigheten möjlighet att för ett visst län begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Däremot kan länsstyrelsen i ett enskilt fall besluta om att begränsa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.