Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel – vad innebär det för idrotten?

Folkhälsomyndigheten kan besluta om allmänna råd för en region eller en regiondel. Vad innebär det för idrotten?


Folkhälsomyndigheten får, efter samråd med smittskyddsläkaren, besluta om ett eller flera lokala allmänna råd för en region eller en del av en region. Landets samtliga regioner hade lokala allmänna råd, i olika perioder, till och med den 13 december 2020.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd som från den 14 december ersätter de lokala allmänna råden i hela landet.

För idrottens del handlar lokala allmänna råd exempelvis om att: 

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som badhus och gym.
  • Avstå från att delta i idrottsträningar, matcher och tävlingar. Undantag: Barn och ungdomar födda 2005 eller senare får träna. Professionella idrottare, på nationell eller internationell seniorelitnivå, som har idrotten som yrke eller huvudsaklig sysselsättning får träna och tävla. Läs definition av yrkesmässig idrott här.
  • Om möjligt undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

Andra exempel på lokala allmänna råd kan vara att personer i det berörda området bör undvika att resa med kollektivtrafik, avstå från onödiga resor eller avstå från att besöka personer i riskgrupper. Mer om vilka lokala allmänna råd som är möjliga att använda.

De lokala allmänna råden är främst riktade till allmänheten. Men verksamheter som idrottsföreningar eller förbund ska underlätta för allmänheten att följa råden. Detta genom att exempelvis minimera antalet besökare under aktuell period, anpassa öppettiderna och att erbjuda digitala alternativ. 

Mer info finns i Folkhälsomyndighetens Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m..

Kontakt vid frågor om regionala allmänna råd

  • För idrottsutövare, ledare och idrottsföräldrar – kontakta i första hand din förening.
  • För föreningar – kontakta ditt RF-SISU distrikt, eller ditt specialidrottsförbund (vid idrottsspecifika frågor). Hitta distrikt och specialidrottsförbund.
  • För specialidrottsförbund – kontakta RF/SISU på This is a mailto link.