Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Hur ska föreningen agera vid bekräftad coronasmitta?

Hur ska föreningen agera vid bekräftad coronasmitta?


RF rekommenderar följande vid bekräftad smitta i förening:

  • Informera laget/gruppen om att ni fått bekräftad smitta.
  • Uppmana alla i laget/gruppen att testa sig, även om personen inte har symtom.
  • Uppmana övriga i laget/gruppen att, även om de inte har några symptom, tänka på att man kan vara smittad och vara extra uppmärksam på symtom under hela inkubationstiden (2–14 dagar, vanligast 5 dagar).
  • Varje person i laget/gruppen bör undvika nära kontakt med andra människor i sju dagar och i väntan på provsvar agera som om man har covid-19.
  • Personer som är vaccinerade med två doser vaccin och det har gått minst två veckor sedan sista dosen och som inte har några symtom kan dock träffa andra tidigare än efter sju dagar.
  • Vid symtom ska man isolera sig. Om symtomen inte går över på ett dygn, gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller.
  • I väntan på provsvar ska man agera som om man har covid-19.
  • Genomför en extra noggrann städning av de ytor, toaletter, redskap med mera som föreningen (laget/gruppen) använder och vistas i.
  • Följ de regionala rekommendationerna och håll dig informerad via 1177.se.

Rekommendationerna ovan grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Om du har frågor kring vad som gäller för din specifika idrott, kontakta ditt specialidrottsförbund.