Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?


Riksdagen och regeringen har beslutat om ett nytt omställningsstöd för företag och organisationer. Syftet med det nya stödet är att täcka inkomstbortfall under mars och april 2020 på grund av corona. Ansökan öppnar måndagen den 22 juni kl. 12.00 och sista dag att ansöka är den 31 augusti 2020. Ansökan görs elektroniskt via Skatteverkets webbplats.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:

  • Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.
  • Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de två aktuella månaderna.

Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljats kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden 12 mars–30 april inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.

Mera information om stödet och hur man ansöker finns på Skatteverkets webbplats