Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?


Regeringen har föreslagit ett nytt omställningsstöd för företag och organisationer. Syftet med det nya stödet är att täcka inkomstbortfall under mars och april 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:

  • Föreningen måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.
  • Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 150 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de två aktuella månaderna.

Utbetalningen kommer att göras av Skatteverket. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Mer info i pressmeddelande från regeringen