Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?

Kan föreningar få stöd baserat på tappad omsättning?


Under perioden mars–juli 2020 kunde föreningar söka omställningsstöd. Enligt förslag från regeringen kommer stödet förlängs så att det också kan sökas för augusti–oktober 2020.

Förutsättningar för att stöd ska kunna beviljas:

  • Föreningen måste ha tappat 50 procent eller mer av sin omsättning.
  • Föreningen måste ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor det senaste räkenskapsåret.

Omsättningstappet beräknas på augusti–oktober jämfört med samma månader förra året. Maximalt stöd som kan ges är 30 miljoner kronor. Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 och 75 procent av de fasta kostnaderna exklusive lönekostnader för de aktuella månaderna.

Notera särskilt att omställningsstödet ska minskas med belopp som föreningen fått eller kommer att få i annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som omställningsstödet beräknas på. Detta innebära att förening som beviljas kompensationsstöd från RF för förlorade intäkter under perioden inte kommer att kunna få omställningsstöd för samma intäktsbortfall.