Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Regeringen har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Vad innebär det för idrotten?

Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för idrotten?


För idrotten innebär regeringens beslut som utgångspunkt att alla tävlingar och uppvisningar i idrott som samlar 50 eller fler personer på samma plats vid samma tidpunkt är förbjudna. Begreppet uppvisning bör i sammanhanget tolkas brett, exempelvis kan det handla om träningsmatcher eller uppvisningsträning.

Läs regeringsbeslutet

Regeringens förbud gäller däremot inte en förenings träningsverksamhet riktad enbart till dess medlemmar. Föreningar kan fortsätta träna så länge de följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning och de punkter som anges kring idrott i Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Syftet med regeringens förbud och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att minska smittspridningen av coronaviruset. Varje enskilt beslut bör fattas utifrån det.