Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Regeringen har beslutat att höja publikgränsen till 300 personer vid arrangemang med sittande publik. Vad innebär det?

Regeringen har beslutat att höja publikgränsen till 300 personer vid arrangemang med sittande publik. Vad innebär det?


Gränsen på åtta (tidigare 50) deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster gäller som huvudregel från den 24 november.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om ett undantag för vissa idrottsevenemang. Från och med den 1 november tillåts idrottsevenemang med upp till 300 personer i publiken, under förutsättning att personerna anvisas sittplatser och håller minst en meters avstånd till varandra. Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig. Länsstyrelsen kan dock besluta om att antalet personer i publiken ska vara lägre inom regionen eller del av regionen.

Uppdatering 23 november: Samtliga länsstyrelser har beslutat att införa en gräns på åtta sittande personer i publiken vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med 24 november. Det innebär att undantaget för upp till 300 i sittande publik i praktiken inte kan genomföras tills vidare.

Anvisad sittplats innebär inte att det måste vara fast monterade stolar utan arrangören kan även markera sittplats på annat vis (tillfälliga stolar, markeringar på ståplats etcetera) under förutsättning att publiken sitter ner under hela idrottsevenemanget och att man håller ett avstånd på minst en meter mellan stolarna. Avståndet på minst en meter ska hållas även när man anländer och lämnar evenemanget, rör sig i de publika områdena samt vid eventuella köer eller liknande.

Regeringens beslut om en gräns på 300 i publiken och avstånd på en meter grundar sig på en rekommendation från Folkhälsomyndigheten och gäller förutsatt att smittläget så tillåter. Länsstyrelserna har möjlighet att begränsa antalet till under 300, vilket de den 23 november samlat beslutade att göra.

Mer info om undantaget hittar du på regeringens webbplats

Om du har frågor kan du vända dig till ditt specialidrottsförbund eller kontakta RF:s arbetsgrupp för coronafrågor, This is a mailto link.