Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Regeringen rekommenderar att all offentlig verksamhet som inte är nödvändig stängs till 24 januari. Vad innebär det för idrotten?

Regeringen rekommenderar att offentlig verksamhet som inte är nödvändig hålls stängd – men barn födda 2002 eller senare undantas. Vad innebär det för idrotten?


Regeringen meddelade den 18 februari 2021 att icke nödvändiga verksamheter som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda till och med den 7 mars, men aktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare undantas. Idrotts-, fritids- och kulturverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare ska kunna bedrivas, såväl inomhus som utomhus. Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Den beslutade förändringen att tillåta även äldre ungdomar att idrotta började gälla den 6 februari.

Regeringen bedömer att verksamheter som redan omfattas av pandemilagen, till exempel kommunala idrottsanläggningar, inte bör hållas stängda. Det är dock varje kommun eller region som avgör vad som är icke-nödvändig verksamhet. 

För idrottsföreningar, idrottsledare och varje enskild aktiv gäller som tidigare att följa pandemilagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Det innebär bland annat att matcher, tävlingar, läger och cuper inte ska genomföras, med undantag för enstaka matcher och tävlingar för barn födda 2005 eller senare.