Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Vad gäller för föreningar som planerar att medverka vid eller arrangera sommarläger?

Vad gäller för föreningar som planerar att medverka vid eller arrangera sommarläger?


Folkhälsomyndigheten meddelade den 18 maj att idrottsskolor, ungdomsläger och liknande kan genomföras med deltagare födda 2002 och senare. Myndigheten ger följande rekommendationer kring läger:

  • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
  • När det är möjligt, dela in deltagarna i mindre grupper.
  • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
  • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
  • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
  • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
  • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

Den som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för smittspridning och bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter.