Hem / Vanliga frågor om coronavir... / Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott?

Vad innebär begreppet yrkesmässig idrott?


Folkhälsomyndigheten får besluta om ett eller flera av sju lokala allmänna råd för en region eller en regiondel. Ett av dessa möjliga lokala allmänna råd är att var en och bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar kan dock genomföras för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Folkhälsomyndigheten har förtydligat att detta allmänna råd inte omfattar yrkesmässig idrott, förutsatt att man följer övriga rekommendationer och de riktlinjer (protokoll) som respektive specialidrottsförbund tagit fram.

Folkhälsomyndigheten har inte närmare definierat vad som avses med yrkesmässig idrott, men i dialog mellan RF och Folkhälsomyndigheten har begreppet definierats som idrott för sådan utövare där idrottsutövningen är den huvudsakliga sysselsättningen och där utövaren befinner sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer inom den aktuella idrottsgrenen. Detta oavsett vilken inkomst utövaren har från sin idrottsutövning och i vilken omfattning utövaren också har inkomster från annat arbete eller studier

Båda villkoren – idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning och att befinna sig på nationell eller internationell elitnivå för seniorer – måste vara uppfyllda för att undantaget ska kunna tillämpas. Att en person lägger merparten av sin fritid på sin idrottsutövning är därmed inte tillräckligt. Det är heller inte tillräckligt att utövaren har ambitionen att nå nationell eller internationell elitnivå. Undantaget gäller inte för juniorer eller motsvarande.

Måste alla i ett lag ha idrottsutövning som huvudsaklig sysselsättning för att laget ska omfattas av undantaget?

Folkhälsomyndigheten har inte tydligt svarat på den frågan, men i tidigare dialoger mellan RF och Folkhälsomyndigheten har resonemangen förts om att det avgörande är att den huvudsakliga delen kan betraktas som yrkesmässig. RF:s tolkning är att en majoritet av utövarna i ett lag, eller lagen i en serie, ska ha idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning för att undantaget ska gälla. RF ser inte att en förening måste exkludera de fåtal individer i ett lag som inte har idrottsutövningen som huvudsaklig sysselsättning, utan undantaget gäller för laget som helhet. Samma resonemang gäller för förbund i förhållande till deltagande föreningar i en serie.

Vad gäller för yrkesutövande idrottare i en individuell idrott?

Om den yrkesutövande idrottaren tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen är yrkesutövande idrottare kan gruppen fortsätta sin träningsverksamhet tillsammans, förutsatt att man följer de allmänna råd som gäller i landet och i regionen. Om den yrkesutövande idrottaren istället tillhör en träningsgrupp där majoriteten i gruppen inte är yrkesutövande idrottare förstår RF det lokala allmänna rådet om att avstå från idrottsträningar som att gruppen inte bör träna tillsammans. Däremot är det viktigt att framhålla att det inte råder något förbud mot träning i Sverige och att det därmed är fullt möjligt för alla idrottare i träningsgruppen att fortsätta träna individuellt.

Längre version av texten som pdf