Hem / Vad menas med anvisad sittplats?

Vad menas med anvisad sittplats?


Informationen nedan slutade att gälla den 9 februari 2022.

***

Folkhälsomyndigheten har på sin webbplats en vägledning för hur pandemilagen med dess förordning, föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas. Där skriver myndigheten följande om begreppet anvisad sittplats:

Det huvudsakliga syftet med anvisad sittplats är att ge förutsättningar för avstånd mellan deltagarna och att avståndet ska kunna hållas under arrangemanget. Vid krav om anvisning av sittplatser är det den som är ansvarig för verksamheten som behöver ha rådighet över vilka sittplatser som deltagarna ska använda.

Verksamheten kan säkerställa att deltagare anvisas en sittplats på olika sätt. Det kan exempelvis ske genom motsvarande numrering på plats och biljett eller att verksamhetens personal anvisar deltagaren en plats vid ankomst, exempelvis genom att följa hen till aktuell plats. Det ska vara en plats där deltagaren kan sitta, dock inte nödvändigtvis på en stol. Exempelvis kan en ring på marken fungera som anvisad sittplats, så länge personen på något sätt sitter i ringen. Kravet på anvisad sittplats innebär inget krav på bokningssystem eller liknande eller att en plats måste vara anvisad en viss tid i förväg.

För att minimera risker i form av att besökare sätter sig på fel plats och därmed inte håller avstånd från varandra, bör anvisningen av sittplatser vara tydlig för besökaren. Verksamheten bör därför vara uppmärksam på att systemet med anvisning av sittplatser fungerar och vid behov göra förändringar.

Deltagarna måste givetvis kunna ta sig till och från sina sittplatser samt ha möjlighet att exempelvis besöka toaletten eller inhandla dryck eller förtäring om det finns möjlighet till det på arrangemanget. Vid sådan rörelse ska arrangören se till att risk för trängsel undviks. Arrangören ska även se till att deltagarna inte flyttar på sina anvisade sittplatser eller mellan olika anvisade sittplatser.