Hem / Coronaviruset och idrottsrörelsen

Coronaviruset och idrottsrörelsen

På den här sidan samlar RF den senaste informationen om corona och idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vi svarar på några av de vanliga frågorna på vår FAQ-sida. Om du har fler frågor om corona och idrott, kontakta This is a mailto link.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Fredagen den 27 mars meddelade regeringen beslutet att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som idrottstävlingar, med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller från den 29 mars och tills vidare. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. Förtydligande om vad förbudet innebär för idrotten.

Regeringsbeslutet

Förbudet är en skärpning av regeringsbeslutet från den 11 mars att förbjuda evenemang och sammankomster med över 500 personer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer

De allmänna råd från Folkhälsomyndigheten till idrottsrörelsen som gäller från och med den 14 juni är:

  • Om möjligt vara utomhus
  • Begränsa antal åskådare och undvik trängsel

I praktiken innebär Folkhälsomyndighetens råd att det är tillåtet att spela matcher och träningsmatcher, anordna tävlingar och cuper. Men i och med regeringens förbud (se ovan) kommer verksamheten behöva anpassas till exempel vad det gäller åskådare.

Förtydliganden om inomhusidrott och idrott med närkontakt

RF:s pågående arbete

RF har en särskild arbetsgrupp för stöd och rådgivning till SF. Bland annat finns en e-postadress enbart för frågor om coronaviruset och idrotten, This is a mailto link.

RF har en kontinuerlig dialog med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Bland annat om behovet av fortsatt statligt stöd under coronakrisen och hur idrottsrörelsen påverkas av de restriktioner som myndigheterna beslutat om. Se publicerade nyhetsartiklar för senaste uppdateringar om läget.   

Arbete för ekonomiskt krisstöd

RF samlade den 12 mars företrädare för SF i olika idrotters högstaligor och intresseföreningar. RF inledde också en kartläggning av ekonomiska och andra konsekvenser för idrotten. RF:s ordförande Björn Eriksson lämnade den 18 mars över den första beräkningen till idrottsminister Amanda Lind. Idrottsföreningar beräknades förlora minst 500 miljoner kronor på inställda evenemang från 12 mars till 30 april.

Regeringen meddelade den 20 mars att man beslutat om ett akut stödpaket på 500 miljoner kronor till idrotten.

Fördelning av krisstödet

Behov av ytterligare stöd

Den 11 juni tog RS beslut om att begära ytterligare krisstöd på 500 miljoner från regeringen för perioden juli till september. Som underlag för bad RF samtliga 72 medlemsförbund bedöma hur deras verksamhet skulle påverkas om vissa av dagens restriktioner och allmänna råd ligger kvar året ut. Specialidrottsförbundens behov för perioden juli till och med september uppskattades till 1 260 miljoner kronor.

RF kommer att återkomma med information om och när eventuella ytterligare stöd går att söka.

För föreningar

Många idrottsföreningar har naturligtvis frågor om sin verksamhet i rådande läge. Vid frågor om lämpligaste sättet att gå till väga i den enskilda situationen kontaktar ni i första hand ert SF. En innebandyförening kontaktar alltså Svenska Innebandyförbundet eller dess distrikt (SDF), till exempel Stockholms Innebandyförbund, beroende på vilket förbund föreningen tillhör.

Hitta ditt SF eller SDF här

Det lokala aktivitetsstödet till idrottsföreningar (LOK-stödet) kommer inte att minska för att det blir färre aktiviteter på grund av coronakrisen – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. RS har också beslutat att föreningar ska kunna söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva utomhusträning.

Idrottsföreningar kunde under perioden 1 till 15 maj söka kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av corona. Den 11 juni tog RS beslut om fördelningen av kompensationsstödet. 3500 föreningar tilldelas 454 miljoner kronor, vilket utgör 91 procent av regeringens krisstöd på 500 miljoner. 

Mer information om coronaviruset och covid-19

Folkhälsomyndigheten är regeringens expertmyndighet och har all information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 samlad på sin webbplats. Där hittar du senaste uppdateringarna kring riskbedömning och andra åtgärder. Myndigheten har även en nationell informationslinje på telefon om coronaviruset. Ring 113 13 om du har allmänna frågor om till exempel smittspridning av coronaviruset.

Till Folkhälsomyndighetens sidor om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk 

Regeringens samlade information om coronaviruset

Utrikesdepartementets reseinformation.

Krisinformation från svenska myndigheter

Om du känner dig sjuk

Vid symtom och misstänkt smitta ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man vistats den senaste tiden. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

Till 1177 Vårdguidens information och rådgivning

Så kan du minska smittspridningen

  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Stanna hemma när du är sjuk
  • Använd handsprit

Till Folkhälsomyndighetens sida "Skydda dig själv och andra"

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter