Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Foto: PETTER ARVIDSON

En hållbar idrottsrörelse

Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbunden, distriktsidrottsförbunden och landets alla idrottsföreningar gör stora insatser för samhället och vår miljö. Under hösten 2018 har RF och SISU påbörjat ett strategiskt hållbarhetsarbete för att hitta formerna för att öka samarbetet, kunskapsdelningen och med det förändringstakten. Med samsyn kring sociala, ekonomiska och ekologiska frågor har vi möjlighet att skapa strategier för en mer hållbar idrottsrörelse och i förlängningen en mer hållbar värld, bland annat genom att vara med och bidra till att FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
  • Uppdaterad: 10 JAN 2019 17:16

Utgångspunkten för idrottens strategiska hållbarhetsarbete är och kommer att vara idrottens värdegrund, Idrotten Vill, och Strategi 2025. Där finns en bra grund, med många strategiska och framåtsyftande visioner, men det är också en förutsättning att det långsiktiga hållbarhetsarbetet integreras i idrottens ordinarie verksamheter och visioner för att nå framgång. För Riksidrottsförbundet är det viktigt att ha en förståelse baserad på vetenskap och som samtidigt är lättbegriplig och inspirerande att göra till verklighet.

Under hösten och vintern är fokus att, genom samtal och dialog med intressenter – däribland specialidrottsförbund och distriktsidrottsförbund – samla det arbete som redan påbörjats samt rama in och prioritera arbetet framåt. Under våren kommer Riksidrottsstyrelsen att fatta beslut om det strategiska hållbarhetsarbetet framåt.

Redan idag finns ett antal policydokument och strategiska fokusområden som var och ett för sig är viktiga pusselbitar i idrottens hållbarhetsarbete. Längre ner på sidan finns det länkar till befintliga dokument som redan nu kan användas som stöd och inspiration.

Denna sida kommer att uppdateras i takt med att RF och SISU:s hållbarhetsarbete kommer på plats.

Kontakt

 
Charlotte Sundvall

Hållbarhet
08-699 62 18
This is a mailto link

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
Fax: 086996200
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss