Hoppa till sidans innehåll

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Hitta ditt distriktsförbund (DF)

Fysisk, psykisk och social hälsa

  • Uppdaterad: 26 AUG 2013 09:15

Tidiga positiva upplevelser av motion och idrott har stor betydelse för om vi är fysiskt aktiva även senare i livet. Därför påverkar barns och ungdomars motionsvanor inte bara deras välmående just nu, utan även deras framtida hälsa.

Idrottsungdomar mår bättre

”En sund själ i en sund kropp” har alltid varit idrottens devis. Flera aktuella rapporter tyder också på att vi lyckas leva upp till den. Idrottsutövare mår bättre, inte bara fysiskt utan också psykiskt.

Idrotten bidrar till en positiv livssyn.

En studie som Ungdomsstyrelsen har gjort visar att 96 procent av de ungdomar som idrottar säger sig må fysiskt mycket bra eller ganska bra. Hela 54 procent av idrottarna mår mycket bra, jämfört med 26 procent bland de icke idrottande ungdomarna. Idrottande ungdomar röker och dricker alkohol i betydligt mindre utsträckning än kamraterna som inte idrottar.

Sju procent av de idrottande ungdomarna har druckit alkohol minst en gång i veckan jämfört med cirka 14 procent bland övriga ungdomar. Tre procent av idrottarna har rökt minst en gång i veckan jämfört med cirka 14 procent bland de övriga.

Hösten 2004 gjorde Temo en studie om idrottens sociala betydelse, på uppdrag av RF och BRIS. Av den framgår att en stor majoritet, 87 procent, av de idrottsaktiva ungdomarna ser mycket eller ganska positivt på framtiden. Bland icke idrottande ungdomar är samma siffra 74 procent. Bara två procent av idrottarna ser pessimistiskt på framtiden, jämfört med sex procent bland övriga ungdomar.

En avstressande miljö

Många idrottande ungdomar säger att de blir mindre stressade när de idrottar. Andra undersökningar, till exempel från Barnombudsmannen, visar att skolan är det helt dominerande stressmomentet. Många använder alltså idrotten för att stressa av från skolans krav.

Ett intressant faktum i Temostudien är att ungdomar med utländsk bakgrund i ännu högre utsträckning stressar av från vardagens press när de tränar.

Huvudvärk, magont och sömnsvårigheter är tre typiska symptom på stress och psykiska problem. I en studie Ungdomsstyrelsen gjort av barn- och ungdomsidrotten 2005 framkommer det att aktiva idrottsungdomar i klart mindre utsträckning upplever sådana symptom än deras jämnåriga som inte idrottar.

Postadress:Riksidrottsförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress: Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:Tel: 086996000
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Twitter Följ oss