Hem / Sök

Sök

Totalt 1 resultat för Barn- och ungdomsidrott
(2022-01-25)
274 ärenden togs emot via Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst under 2021. Flest ärenden handlar om kränkande behandling men många ärenden kan kopplas till pandemin såsom frågor om vaccinationsbevis, restriktioner och årsmöten.