Hem / Sök

Sök

Totalt 10 resultat för Bidrag och stöd
(2021-09-21)
I regeringens höstbudget finns ingen plan för nationellt stöd till kommuner och idrotten i arbetet med att utveckla framtidens idrottsanläggningar. Nu riskerar Sverige halka ännu längre efter i arbetet för en meningsfull fritid och bättre folkhälsa.

(2021-12-02)
Riksidrottsstyrelsen har beslutat att fördela 798 miljoner kronor till idrottsrörelsen för återstart efter pandemin och som kompensation för verksamhet som påverkats under pandemin.

(2022-03-01)
Skiljenämndens besked: RF-stämmans beslut om att återinföra 10-procentigt tak avseende stöd till specialidrottsförbund strider inte mot lag.

(2021-09-06)
350 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes under andra halvåret 2020 jämfört med samma tid 2019 – en effekt av corona och en ännu större minskning än under våren 2020. Nu får drabbade föreningar dela på extra LOK-stöd på närmare 37 miljoner kronor.

(2021-09-14)
Idrottsrörelsen ges 400 miljoner kronor i extra stöd för återstart under 2022. Det meddelar idrottsminister Amanda Lind. Regeringen pekar på att stödet ska underlätta återstart och öka deltagandet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

(2022-03-18)
Riksidrottsstyrelsen har nu beslutat om fördelning av stöd till specialidrottsförbunden utifrån beslut från Riksidrottsmötet 2021.

(2022-02-10)
500 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes första halvåret 2021 jämfört med samma tid 2019 – en effekt av corona och en ännu större minskning än under våren 2020. Nu får drabbade föreningar dela på extra LOK-stöd på närmare 49 miljoner kronor.

(2022-04-05)
RF har hanterat krisstödet under coronaperioden träffsäkert och snabbt, med acceptabla handläggningstider och egna granskningar efter beslut. Vissa brister fanns i början men arbetet förbättrades över tid. Det visar Riksrevisionens granskning.

(2022-03-28)