Hem / Sök

Sök

Totalt 66 resultat för Framtidens förening
(2016-06-07)
I dag inleds Riksidrottsmötet i Helsingborg och pågår hela helgen. Svensk idrotts ledare samlas för att staka ut en väg framåt och diskutera små och stora frågor. Mötet är öppet för allmänheten.

(2016-06-07)
Ministern för det civila samhället Maria Arnholm (fp) står bakom kravet på en parlamentarisk utredning om föreningslivets förutsättningar. Även Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet håller med. Den politiska enigheten var stor när frågan diskuterades på ett seminarium som tankesmedjan Sektor 3 arrangerade igår.

(2016-06-07)
Hur ser morgondagens idrottsanläggningar ut? Hur ska idrottsföreningarna kunna möta människors behov i framtiden? Är idrotten öppen för alla? Det är bara några av de viktiga frågor som kommer att diskuteras när idrottsrörelsen möter kommunala beslutsfattare på Träffpunkt idrott i Göteborg den 18-20 november.

(2016-06-07)
Idrottsrörelsen har traditionellt bestått av två huvuddelar – en bred barn- och ungdomsidrott å ena sidan och en spetsig elitidrott å den andra. Men när riksidrottsmötet idag beslutade om grunderna i en framtidsstrategi stod idrott hela livet, för alla oavsett ambitionsnivå, i centrum.

(2016-06-07)
Riksidrottsmötet har i dag nominerat kandidater till styrelserna för RF och SISU idrottsutbildarna. För första gången kommer de båda styrelserna att bestå av samma personer, en så kallad personunion. Björn Eriksson och Lars Liljegren nominerades till ordförande för RF/SISU styrelser. Val sker på söndag.

(2016-11-23)
Det ideella engagemanget inom idrottsrörelsen är stort och stabilt. Var femte svensk gör ideella insatser i en eller flera av svensk idrotts 20 000 föreningar. Det är lika stor andel som i början av 1990-talet. Idrottsrörelsen samlar flest ideella i civilsamhället och är Sveriges största folkrörelse.

(2016-06-07)
Varför idrottar ungdomar i en förening? Eller varför gör de inte det? Och hur skulle de vilja att föreningsidrotten var organiserad för att börja eller stanna kvar? De frågorna tar idrottsforskaren Susanna Hedenborg upp i Riksidrottsförbundets rapport ”Unga i och om framtidens idrottsorganisering”.

(2016-11-07)
KRÖNIKA: Under Riksidrottsforum i Falun den 11-13 november samlas beslutsfattare från idrottsrörelsen. Representanter från 71 specialidrottsförbund, Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och distriktsidrottsförbund diskuterar framtidens idrott.

(2017-03-10)
Två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till Världshälsoorganisationen WHO:s mål för rörlighet. Stillasittandet i alla åldrar är ett hälsoproblem för samhället. I och med samarbetet möjliggör Svenska Spel idrottens extra satsningar för att få fler i rörelse.

(2016-06-07)
Föreningsidrotten fortsätter att stå stark och når många. Men den utmanas allt mer av privata alternativ samtidigt som idrottsföreningar upplever ett marknadstryck. Det säger Centrum för idrottsforskning (CIF) i den uppföljningsrapport de idag överlämnande till idrottsminister Gabriel Wikström.