Hem / Sök

Sök

Totalt 74 resultat för Trygg idrott
(2016-06-07)
Vi får aldrig glömma ur vilket perspektiv vi bedriver idrott för barn. Barnperspektivet står sedan 2009 inskrivet i svensk idrotts idéprogram Idrotten vill. Ibland glömmer vuxna hur viktigt det är att alla får vara med, att barn inte alltid har samma syn på sitt idrottande som vi vuxna har, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

(2016-06-07)
Riksidrottsförbundet (RF) ska konkretisera sina riktlinjer till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om hur en sund och säker barn- och ungdomsidrott bör utformas. Det beslutade riksidrottsstyrelsen på sitt möte igår.

(2016-06-07)
Idrottsaktiva, tränare och idrottsmedicinare samlas på Bosön tisdagen den 5 februari för att diskutera och hitta lösningar på problemet med idrottsskador. Målet är att hitta en gemensam plattform för ett proaktivt förebyggande arbete. Utifrån elitidrottarens perspektiv innebär varje skada innebär ett hack i idrottarens utövning.

(2016-06-07)
"Jag blev inte bäst i världen för att jag åkte mycket på bana. Jag blev bäst i världen för att jag lekte mycket i skogen." Det var Anja Pärsons raka budskap på RF:s idrottsmedicinska konferens på Bosön den 5 februari. Både Anja och Malin Ewerlöf vittnade om vikten av bra grundträning och kunskaper om hur kroppen fungerar för att idrottaren ska hålla sig frisk från skador.

(2016-06-07)
Rådet för Idrottarens hälsa och prestation har haft sitt första möte. Det var positiva tongångar och merparten av samtalen handlade om att staka ut vägen framåt. Det var ett efterlängtat initiativ och uppslutningen är bred.

(2018-02-27)
Idag beslutade riksdagen att ändra lagen så att även idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ut brottsregistret, på samma sätt som personal i skola och barnomsorg. Lagen gäller från och med den 18 december.

(2016-06-07)
Inkilning är en vanlig företeelse inom idrottsrörelsen. En studie som Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm presenterade idag visar att 40 procent av de tillfrågade idrottsgymnasieeleverna själva varit med om det, antingen på ett idrottsgymnasium eller i sina föreningar. I flera fall har aktiviteterna varit uppenbart kränkande, något som strider mot svensk idrotts grunduppfattning att idrotten ska vara en trygg miljö för alla.

(2016-06-07)
På lördag startar Utbildningsradions (UR) satsning ”Idrottens himmel och helvete” om barn- och ungdomsidrotten. Den kommer att sändas i Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och på UR Play. Serien är en möjlighet för tränare, ledare, föräldrar och alla som jobbar bland barn och ungdomar inom idrotten , att diskutera viktiga frågor som selektering, utanförskap, träning och vilka drivkrafter som styr idrottandet.

(2016-06-07)
Att äta tillsammans och att utbilda ledare är några av Svenska Orienteringsförbundets åtgärder för att förebygga och identifiera riskbeteenden för ätstörningar. Kost, nutrition och psykologi är några av de ämnen som diskuterats.

(2016-06-07)
Det viktigaste är att barnen mår bra. Budskapet från Emme Adébo, sportchef och ungdomsledare i LUGI Handboll är enkelt. Vägen dit har däremot varit svår. Arbetet med föreningens värdegrund tog en tvär vändning och intensifierades efter en kris när de fick kännedom om att pojkar i föreningen tidigare utnyttjats och kränkts.