Hem / Sök

Sök

Totalt 73 resultat för Trygg idrott
(2016-06-07)
Inkilning är en vanlig företeelse inom idrottsrörelsen. En studie som Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm presenterade idag visar att 40 procent av de tillfrågade idrottsgymnasieeleverna själva varit med om det, antingen på ett idrottsgymnasium eller i sina föreningar. I flera fall har aktiviteterna varit uppenbart kränkande, något som strider mot svensk idrotts grunduppfattning att idrotten ska vara en trygg miljö för alla.

(2016-06-07)
TV- och radioserien Idrottens- och Tränarens himmel och helvete har under året lyft flera av barn- och ungdomsidrottens utmaningar. Knivsta IK har använt serien när föräldrar, tränare och barn pratat värderingsfrågor. Målet är en mer öppen förening. Nu har Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Utbildningsradion samlat ett material som idrottsföreningar kan använda för att få igång diskussion.

(2019-12-27)
Trygg idrott och jämställdhet stack ut positivt under året, menar generalsekreterare Stefan Bergh som tillsammans med ordförande Björn Eriksson summerar året. I spaningen mot 2020 hoppas de båda på ett lyft för frågan om plats för idrott.

(2019-06-01)
BRÅ:s rapport ”Motverka otillåten påverkan inom idrotten” som släpps idag visar på utsatthet i form av trakasserier, hot och våld mot olika funktioner inom bandy, basket, fotboll och ishockey.

(2019-06-02)
Avstängning upp till tio år vid allvarliga kränkningar och idrottsombudsmannen ska få anmäla ärenden till bestraffning. Det är två av åtgärderna i Riksidrottsstyrelsens förslag för en ännu tryggare idrott.

(2016-06-07)
Det viktigaste är att barnen mår bra. Budskapet från Emme Adébo, sportchef och ungdomsledare i LUGI Handboll är enkelt. Vägen dit har däremot varit svår. Arbetet med föreningens värdegrund tog en tvär vändning och intensifierades efter en kris när de fick kännedom om att pojkar i föreningen tidigare utnyttjats och kränkts.

(2016-06-07)
"Jag blev inte bäst i världen för att jag åkte mycket på bana. Jag blev bäst i världen för att jag lekte mycket i skogen." Det var Anja Pärsons raka budskap på RF:s idrottsmedicinska konferens på Bosön den 5 februari. Både Anja och Malin Ewerlöf vittnade om vikten av bra grundträning och kunskaper om hur kroppen fungerar för att idrottaren ska hålla sig frisk från skador.

(2016-06-07)
Riksidrottsförbundet (RF) ska konkretisera sina riktlinjer till specialidrottsförbund och idrottsföreningar om hur en sund och säker barn- och ungdomsidrott bör utformas. Det beslutade riksidrottsstyrelsen på sitt möte igår.

(2018-08-27)
Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna skriver på debattplats i Aftonbladet om ännu tuffare tag för att komma åt övergrepp inom idrotten. Både vad som kan göras förebyggande och hur en förening, ett förbund måste agera berörs i texten.

(2017-03-17)
Riksidrottsförbundet och Bris inleder samarbete för att öka kunskap och stärka barns rättigheter inom idrotten.Idrottsledare ska få bättre kunskap om barnrätt, och Bris om idrottsrörelsen, allt med syftet att skydda och stötta aktiva barn.