Sök efter innehåll på hemsidan.
Totalt 318 resultat för
318 på rf.se, 0 på svenskidrott.se, 0 på sisuidrottsutbildarna.se
(2016-06-07)
Idag torsdag lämnar justitieminister Beatrice Ask ett lagförslag till lagrådet som innebär att idrottsledare till barn och ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ut brottsregistret på samma sätt som personal i skola och barnomsorg får idag.

(2018-09-18)
Den nordiska idrottsmodellen byggd på frivillighet och självständiga idrottsförbund i nära samarbete med det offentliga ska värnas understryker ordförandena för de nordiska riksidrottsförbunden och olympiska kommittéerna i en gemensamt uttalande.

(2018-08-27)
Socialdemokraterna presenterar idag ett förslag för mer idrottsaktiviteter inom ramen för fritidsverksamhet. Socialdemokraterna vill med en satsning på 100 miljoner kronor integrera idrottsaktiviteter på fritids genom samarbete med idrottsrörelsen.

(2019-06-01)
Vänsterpartiet föreslår 40 miljoner kronor till gratis idrottsskolor för barn mellan sex och tolv år för att fler barn ska få möjlighet att prova många idrotter och hitta rörelseglädje för idrott och fysisk aktivitet hela livet.

(2018-08-27)
Hälften av Sveriges kommuner upplever att idrottsföreningar i den egna kommunen tvingas tacka nej till barn och ungdomar som vill idrotta på grund av kommunens tillgång på idrottsytor, det visar Riksidrottsförbundets årliga kommunundersökning. Samtidigt anger två av tre kommuner att de tror att tillgången på idrottsytor kommer att öka om ordet idrott skulle finnas med i plan- och bygglagen.

(2018-08-27)
En fantastisk idrottens dag bjöd på hopp och studs, bollar, puckar och massor av rörelse och energi. Dessutom pågick fem seminarier i direkt anslutning till idrottande barn och vuxna. Lyssna på podden Idrott & politik där Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna summerar med idrottsperspektiv.

(2016-06-07)
Det är viktigt för barn och ungdomar att delta i föreningslivet, men höga avgifter gör det svårt för många barn. Därför föreslår socialdemokraterna i sin skuggbudget ett ”Handslag med föreningslivet”, värt 300 miljoner kronor.

(2016-06-07)
Riksidrottsförbundet (RF) och Svenska Spel inleder ett samarbete för att stärka det förebyggande arbetet mot manipulation av idrottsresultat och uppgjorda matcher. Ett konkret första steg blir att inrätta en tjänst på RF för att samordna arbetet.

(2016-06-07)
Idag landar ett unikt nummer av tidningen Svensk Idrott hos idrottsledare och föreningar runt om i landet. Tillsammans med RFSL:s medlemstidning Kom Ut har den ett gemensamt tema och gemensamma artiklar om hur hbtq-personers upplever idrotten – på planen, på banan, i gymmet och i omklädningsrummen.

(2016-07-04)
Det behövs många nya bostäder i Sverige. Men bara bostäder gör inte ett hållbart samhälle. Vad händer om idrotten inte ges plats när nya bostadsområden byggs och staden förtätas?