Sök efter innehåll på hemsidan.
Totalt 261 resultat för
261 på rf.se, 0 på svenskidrott.se, 0 på sisuidrottsutbildarna.se
(2019-05-16)
Riksidrottsstyrelsen (RS) föreslår översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer för medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF). Samtidigt föreslås att alla årets medlemsansökningar återremitteras till RF-stämman 2019 i väntan på översynen.

(2018-08-27)
Många hittar in i föreningslivet i Kristinehamn, cricket får nya spelare och i segregerade stadsdelar i Malmö bidrar nattfotboll till minskad skadegörelse och brottslighet. Läs dessa nyheter och några av alla andra föreningsaktiviteter och initiativ i lokalmedia runt om i landet.

(2016-06-07)
Mycket snack och lite verkstad – det finns säkert en och annan som fått det talesättet i huvudet efter att ha läst om Svensk idrotts strategiarbete, till exempel i mina krönikor, den senaste tiden. Och det ligger nära till hands. Vi har historiskt varit väldigt duktiga på att skriva vackra program, policys och planer, men inte alltid lika bra på att se till att de blir omsatta i verklighet.

(2018-08-27)
Polismyndigheten och Riksidrottsförbundet har idag träffat en unik överenskommelse för att göra idrotten till en trygg miljö för idrottare, publik, domare och andra funktioner. Samverkan är en del i arbetet för nolltolerans mot hot och våld mot personer inom idrotten.

(2016-06-07)
Riksidrottsstyrelsen har beslutat att sänka elitstödets ekonomiska del till specialidrottsförbunden med 30 miljoner kronor 2014. Även verksamhetsstödet kommer att dras ned. De pengar som Riksidrottsförbundet 2008 och 2009 kunde sätta undan till en flerårig elitsatsning är slut. Eftersom regeringen inte ökat det statliga stödet till idrotten, som ligger kvar på samma nivå som det gjort sedan 2010, måste RF ta bort det riktade elitstödet.

(2016-06-07)
Varje förenings mail till EU-kommissionen viktigt. Det går att påverka EU genom en stark opinion, säger RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber. Ilskan, oron och frustrationen är stor i idrottssverige efter att finansminister Anders Borg förra veckan meddelade att Sverige tvingas att ta en stämning i EU-domstolen för att ideella föreningar framtiden ska slippa redovisa moms. Men matchen är inte förlorad. Nu uppmanar Riksidrottsförbundet alla förbund, distrikt och föreningar att agera och skriva till EU.

(2016-06-07)
Idrottsnämnden i Stockholm har beslutat att skära ned bidragen till idrottsföreningarna i Stockholms stad med totalt 10 miljoner kronor. Samtidigt minskas också stödet till föreningslivet i övrigt. Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber är oroad över ett beslut som nämnden fattat trots starka reaktioner från idrottsrörelsen.

(2016-07-25)
IOK väljer att överlämna ansvaret till respektive idrott om ryska idrottare ska få delta i OS. Ett beslut som Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet beklagar.

(2016-12-16)
Allmänheten säger nej till spel på ungdoms- och amatöridrott. Endast fyra procent tycker att det ska erbjudas spel på ungdomars idrott. Riksidrottsförbundet menar att allmänhetens åsikt måste få genomslag i den nya spelregleringen.

(2017-04-14)
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver på Aftonbladet debatt om vikten av rörelse genom hela livet. Forskning visar att det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att få fler att må bättre är att fler idrottar och är fysiskt aktiva.