Två herrar spelar innebandy

Nytt avtal med Svenska Spel ger 42 miljoner till idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet förlänger sitt mångåriga samarbete med Svenska Spel. Avtalet är värt 42 miljoner kronor och sträcker sig till och med den 31 december 2022.

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

– Det är glädjande att vårt viktiga samarbete med Svenska Spel fortsätter eftersom det möjliggör insatser för att nå fler, motverka matchfixning, ger föreningar och förbund möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i linje med Strategi 2025 och sist men inte minst ökade möjligheter att kombinera elitidrott med studier, säger Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh.

Det nya avtalet möjliggör bland annat en fortsatt satsning för att inkludera fler i den svenska idrottsrörelsen. Sedan 2017 drivs ett gemensamt rörelseinitiativ som nu byter namn till Tillsammans för fler i rörelse. Initiativet består av sponsringsavtal där specialidrottsförbunden varje år får resurser som går till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva. I projektet ingår också Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond. Där kan alla specialidrottsförbund söka medel för projekt som sänker trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig och där initiativ som Mini-Curling och kvarterstennis har möjliggjorts.

– Idrotten är en bärande del i vårt samhälle. Vi är mycket glada över att fortsätta vårt partnerskap med Riksidrottsförbundet. Tillsammans säkrar vi viktiga medel till idrottsrörelsen och dess föreningar, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef på Svenska Spel.

I och med förlängningen av samarbetet kan också det gemensamma arbetet mot matchfixning fortsätta. I avtalet ingår att Svenska Spel finansierar en tjänst på Riksidrottsförbundet med syftet att arbeta förebyggande och utbilda mot matchfixning. Tillsammans drivs dessutom en tjänst där tips om matchfixning kan lämnas anonymt.

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet fortsätter även att underlätta för aktiva idrottare att kombinera elitidrott med eftergymnasiala studier genom att dela ut Elitidrottsstipendiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas varje år ut till cirka 50 aktiva idrottare. I samarbetet ingår också de årliga SM-veckorna vinter och sommar där Svenska Spel fortsatt är huvudpartner.

Det nya avtalet är värt totalt 42 miljoner kronor under två år. Det träder i kraft den 1 januari 2021 och består av följande delar:

  • Tillsammans för fler i rörelse, för att sänka tröskeln till rörelse. Består dels av sponsringsavtal, dels av Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond.
  • Matchfixningsavtal, för att bekämpa matchfixning och skydda idrotten.
  • Elitidrottsstipendiet, för att idrottare ska kunna kombinera en elitsatsning med studier.
  • SM-veckorna, för att synliggöra idrottsrörelsens mångfald och samhällsnytta.

För mer information kontakta
Jörgen Persson
Avdelningschef evenemang och marknad Riksidrottsförbundet
08-699 62 04

Svenska Spel
Pressjour
010-120 33 33

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 9 november 2020