En idrottsrörelse i regnbågens färger

”Dags att bekänna färg” är årets tema på Stockholm Pride, som startar idag och avslutas med parad på lördag 6 augusti. Idrottsrörelsen deltar sedan 2016 i paraden för att visa att vi vill omsätta vår gemensamma värdegrund och vision i praktiken.

Sidan uppdaterades: 28 november 2022

Idrottens värdegrund uttrycker allas rätt att delta, leda och påverka sin idrott. Detta sker inte av bara farten utan det krävs ett medvetet och långsiktigt arbete i form av ledarskap, utbildning, förebilder och symbolik.

– Även om mer behöver göras så har idrotten också tagit kliv för allas rätt vilket stärker gemenskapen och idrottens roll som kitt i samhället där var och en kan hitta sin tillhörighet. Det gör mig stolt, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna arbetar med stöd och utbildningsinsatser riktade till specialidrottsförbund inom främst dessa fyra olika områden vad gäller hbtq- och inkluderingsarbete:

Ledarskap där idrottens ledare, förtroendevalda, tränare stärks i att ta ansvar för att värdegrunden ska kunna omsättas i handling genom att lyssna, lära och i ord och handling uttrycka att alla är välkomna oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
Utbildning som ger bra förutsättningar för inkludering och ett respektfullt bemötande oavsett sexuell läggning och könsidentitet.
Förebilder är viktiga för förståelsen av vad det kan innebära att stöta på hetero- och cisnormer i idrotten och inte känna sig sedd eller respekterad. Att lyfta erfarenheter av hur det kan vara när det fungerar bra är också viktigt för att skapa motivation för förändring.
Symbolik i form av regnbågsfärger som visar att frågan tas på allvar av förbund, förening och/eller lag/träningsgrupp spelar stor roll för hbtq-personer.

– Idrottsrörelsens deltagande i Stockholm Pride är en manifestation för vår värdegrund och för allas rätt att vara med. Vi har också tillsammans stått för en av de största sektionerna i paraden med vissa år närmare 1800 deltagare från förbund och föreningar. Det visar att vi tillsammans är på rätt väg även om mycket är kvar, säger Sofia B Karlsson, sakansvarig jämställdhet och inkludering Riksidrottsförbundet.

Några exempel på insatser inom idrottsrörelsen:

  • Det är nu också möjligt att rapportera in kön utifrån könsidentitet och inte bara juridiskt kön för att inkludera icke binära transpersoner – som ett led i specialidrottsförbundens arbete för att nå jämställdhetsmålen i styrelser och valberedningar.
  • Idrottens nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott tydliggör på flera sätt att inkludering av hbtq-personer är viktigt för en trygg och inkluderande idrott, exempelvis nämns att samträning för att utmana könsstereotyper och skapa förutsättningar för att inkludera icke binära transpersoner. I riktlinjerna tydliggörs också att det är viktigt att barn och unga ska kunna använda kläder/dräkter som de kan känna sig bekväma i, bland annat för att komma ifrån att riskera att förstärka könsstereotyper genom könsbestämda dräkter.
  • Stora utbildningsinsatser har gjorts för att höja kunskapen i normkritik och inkludering, där hetero- och cisnormer är viktiga delar. Över 4000 idrottsledare från norr till söder i Sverige har i olika former utbildats de senaste åren, bland annat genom deltagande i utbildningen fem steg för en jämställd och inkluderande idrott.

– Tillsammans fortsätter vi framåt för att idrotten ska vara för alla. Vi kan inte låta osäkerheter, rädslor och gamla normer och vanor stå i vägen. Idrottens arbete är på väg och hbtq-frågor angår alla, särskilt ledare och tränare inom idrottsrörelsen, säger Sofia B Karlsson.

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i Idrotten vill

Du hittar information och utbildningsunderlag på webbplatsen inkluderande idrott

Här kan du läsa de nya riktlinjerna för barn- och ungdomsidrott (pdf) Pdf, 799 kB.

Här hittar du information om utbildningen 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott

RFSL i samarbete med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna – Idrott för alla kroppar

Forskningsrapport HBTQ och idrott (pdf) Pdf, 2 MB.

Forskningsrapport Heteronormativitet o gränsöverskridande inom elitidrotten (pdf) Pdf, 9 MB. (pdf)

Vill du gå med idrottsrörelsen i paraden på lördag 6 augusti?
Här hittar du mer information -uppdateras med samlingsplats mm när det är klart var i tåget idrotten startar.

För mer information kontakta

Sofia B Karlsson
Sakansvarig jämställdhet och inkludering Riksidrottsförbundet
08-699 61 77

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 1 augusti 2022