Ändring av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser genomförd

I april beslutade Riksidrottsstyrelsen att påkalla ändring av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser. Svenska Ishockeyförbundet har därefter fattat beslut enligt gällande regelverk och ändringen är nu genomförd.

Sidan uppdaterades: 28 november 2022

Det var i april i år som Riksidrottsstyrelsen beslutade att påkalla ändring av Svenska Ishockeyförbundets tävlingsbestämmelser så att krav på att medlemsförening måste tillhöra ligaorganisation för att delta i förbundsserien Hockeyettan tas bort.

Riksidrottsnämnden, idrottsrörelsens högsta domstol och vald av RF:s medlemmar, har tidigare bedömt att bestämmelsen, tillsammans med övriga strukturer gällande ligaföreningen Hockeyettan strider mot gällande rätt. Med detta som grund har Riksidrottsstyrelsen, enligt 11 kap. 2 § 2 stycket RF:s stadgar (pdf) Pdf, 675 kB., rätt att påkalla ändring av specialidrottsförbunds stadgar och tävlingsregler om de strider mot RF:s stadgar eller på annat sätt anses vara olämpliga.

– Oavsett idrott så har vi ett gemensamt regelverk att förhålla oss till. Det är därför positivt att Svenska Ishockeyförbundet har fattat ett beslut som går i linje med det regelverket och nu genomfört den ändringen av tävlingsbestämmelserna som Riksidrottsstyrelsen påkallade, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I samband med beslutet att genomföra ändringen riktar Svenska Ishockeyförbundet kritik mot Riksidrottsstyrelsens och Riksidrottsförbundets hantering av ärendet.

– Riksidrottsstyrelsen har medlemmarnas uppdrag att agera när tävlingsbestämmelser kan anses olämpliga. Enligt Riksidrottsnämndens ställningstagande är det vad som gäller i detta fall. RIN:s beslut har i frågor av denna typ aldrig tidigare ifrågasatts av ett enskilt specialidrottsförbund, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 12 augusti 2022