Var med och bidra med kunskap för framtidens idrottsrörelse

Riksidrottsförbundet utlyser två forskningsprojekt – Vad betalar du för att idrotta i en förening? och Riksidrottsförbundets hantering av Coronapandemin.

Sidan uppdaterades: 5 december 2022

Nu finns möjligheten att ta sig an två forskningsuppdrag som utlyses av Riksidrottsförbundet. Riksidrottsförbundet avsätter 500 000 kronor per studie.

Vad betalar du för att idrotta i en förening?

Frågan återkommer och engagerar många – både inom och utanför idrottsrörelsen. Vi vet att frågan är komplex och att det beror på vad du undersöker. Svaren påverkas också av vad du utövar, hur ofta du gör det och var i Sverige det sker. Vi vet också om forskningens betydelse när vi söker efter fördjupning och precision. Studien är kvantitativ. Vår förhoppning är att detta ska generera viktiga insikter och perspektiv om kostnaderna inom barn- och ungdomsidrotten. Och att denna forskning ger en god grund för fortsatta studier – kvantitativa och kvalitativa – om de många olika kostnader som är förenade med att idrotta i förening.

Till utlysningen: Föreningsidrottens kostnader (pdf) Pdf, 61 kB.

Riksidrottsförbundets hantering av Coronapandemin

Syftet är att finansiera en kvalitativ fallstudie som inkluderar intervjuer med företrädare i ledande roller. Vår förhoppning är att studien ska bidra till mer kunskap om de antaganden och strategiska överväganden som gjordes under pandemin – och vilka lärdomar som i dag kan göras av detta.

Till utlysningen: RF:s hantering av Coronapandemin (pdf) Pdf, 82 kB.

Sidan publicerades: 23 september 2022