Idrottens dag får barn i rörelse

Lek, rörelse och idrott och de positiva effekterna för både hälsa och skolresultat är i fokus när fler än 110 000 barn från 500 skolor i 147 kommuner deltar i Idrottens dag.

Sidan uppdaterades: 17 november 2022

Endast 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna i Sverige når idag den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

– Idrottens dag är viktig för att lyfta behovet av daglig fysisk aktivitet och att tillsammans stå upp för barns rätt till idrott och hälsa. Tack vare samarbete mellan skolor och idrott över hela landet kan vi nå de barn som är minst aktiva med målet att fler ska vilja idrotta hela livet, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans med samtliga 19 RF-SISU distrikt. Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sport vars mål är att få hela Europa i rörelse. Den 30 september genomförs European School Sport Day i hela Europa med minst 28 länder som deltar och flera hundra tusen deltagare på samma dag

Förutom aktiviteter i samverkan med skolor över landet ordnar RF-SISU distrikt även aktiviteter som är öppna för alla.

– Idrottens dag bygger viktiga broar mellan barn, skola och idrottsrörelsen och förutom aktiviteter den 30 september så pågår Rörelsesatsning i skolan under hela året. Det är en satsning för att hjälpa skolan med verktyg för daglig rörelse och för att nå de barn som är minst aktiva och som ännu inte hittat glädjen med idrott, säger Stefan Bergh.

Läs mer om Idrottens dag

För mer information kontakta
Anna Setzman
Kommunikations -och presschef Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 27 september 2022