Satsning ska locka fler med funktionsnedsättning till idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet startar nu en särskild satsning på personer med funktionsnedsättning. Målet: att få fler att våga, vilja och kunna delta i idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 14 december 2022

Coronapandemin slog hårt mot hela idrottsrörelsen. Allra värst drabbades personer med funktionsnedsättning. För en hel del försvann möjligheten att tävla och träna helt under en lång tid. Fortfarande är det många som inte hittat tillbaka till föreningarna.

Därför startar Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet satsningen ”Kompetenslyftet”.

– Specialidrottsförbunden har tidigare önskat hjälp med utbildning, rådgivning och rekrytering när det gäller personer med funktionsnedsättning. Nu sätter vi in ett stöd som de kan söka 2023–2024 som kan bidra med just det, säger David Gustafsson, chef för verksamhetsområdet Idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet, och fortsätter:

– Det finns ett enormt engagemang från specialidrottsförbunden och jag tror att det kommer att hända massor på det här området nästa år.

Förutom att stärka idrottsförbundens kompetens kommer även RF och SISU:s distrikt att utvecklas för att bättre kunna hjälpa idrottsföreningar som vill starta eller utveckla sin verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

För mer information kontakta

David Gustafsson
Verksamhetsområdeschef Idrottsutveckling
08-699 62 67
david.gustafsson@rfsisu.se

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 december 2022