Alla återstartspengar är nu fördelade

Pandemin slog hårt mot idrottsrörelsen som tappade många aktiva, ideella ledare, domare och funktionärer. För att idrottsrörelsen ska återhämta sig och bli ännu bättre fördelas nu den fjärde och sista omgången av återstartstödet.

Sidan uppdaterades: 19 december 2022

– Stödet gör skillnad men det är tydligt att det krävs långsiktigt stöd för att idrotten ska kunna återhämta sig från pandemins konsekvenser. Fortsatt behövs ekonomiskt stöd och insatser för att få tillbaka både aktiva, ledare, domare och andra funktionärer, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Idrottsrörelsen drabbades hårt av pandemin, antalet aktiviteter minskade dramatiskt och många föreningar tvingades stänga ner sin verksamhet under perioder. Elitidrotten pausades på många håll och utbildningar fick vänta. Runt om i landet vittnar idrottsföreningar fortsatt om brist på ledare, domare och funktionärer. Dessutom har många föreningars ekonomi fått sig en törn under de ansträngda pandemiåren.

– I dagar av larm och kris kan det vara lätt hänt att pandemin känns avlägsen. Men sviterna som den skapade är fortfarande högst närvarande och kommer att vara det under lång tid. Pandemin var en hård smäll för idrottsföreningarna, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Marginalerna är redan små när vi nu har elpriser som stiger snabbt och en allmän kostnadsökning i samhället. I förlängningen finns en överhängande risk att det går ut över barn och ungas idrottande och det är en utveckling ingen vill se, säger Björn Eriksson.

Under 2020–2022 har idrottsrörelsen fått medel för att starta upp verksamheten efter pandemin. Drygt 1,6 miljarder har tilldelats idrotten för ändamålet. Riksidrottsstyrelsen har vid tre tidigare tillfällen fattat övergripande bidragsbeslut gällande återstartsstöd, 23 juni 2021 fördelades 220 miljoner, den 1 december 2021 fördelades 400 miljoner och 12 maj 2022 fördelades 500 miljoner. Nu har Riksidrottsstyrelsen fattat beslut om den fjärde omgången med återstående 500 miljoner kronor.

Merparten av stödet, 1 290 miljoner (varav cirka 300 miljoner har villkorats för att fördelas direkt till föreningar), har fördelats till specialidrottsförbunden för att tackla sina unika utmaningar. Stor tonvikt har lagts på barns och ungdomars idrottande. Särskilda medel har också fördelats till bland annat arbete med paraidrott, utsatta områden och elitidrott.

– Nu har vi fattat beslut om de sista medlen som återstod för att laga revorna efter pandemin. Idrotten kämpar och har gjort fina framsteg men vi har en bit kvar att vandra. Idogt arbete inom idrottsrörelsen och långsiktigt stöd från politiken behövs för att vi ska inte bara komma tillbaka till nivån som vi var på innan pandemin, utan även passera den. 75 miljoner kronor av återstartsstödet tilldelas elitidrott och här samlar vi oss tre organisationer, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges Paralympiska kommitté för att tillsammans besluta hur de fördelas, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 15 december 2022