Idrotten riskerar att missa unga talangfulla elitidrottare och morgondagens stjärnor

Möjligheterna att nå världsklass som elitidrottare skiljer sig mycket åt och vägen till framgång är allt annat än spikrak. Det framgår av den nya rapporten Vägar till världstoppen som Riksidrottsförbundet publicerat.

Sidan uppdaterades: 16 maj 2024

Astrid Schubring, Karin Grahn, Pär Rylander, Suzanne Lundvall och Elin Bergström, verksamma vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, har undersökt hur svenska elitidrottare når världsklass. I studien intervjuas 18 elitidrottare som gjort resan från debut i landslaget till den absoluta världstoppen inom individuell idrott, lagidrott och paralympisk idrott – från både sommar- och vinteridrotter.

– Möjligheterna att nå världsklass som elitidrottare skiljer sig mycket åt och vägen till framgång är allt annat än spikrak. Elitidrottare är i behov av en familj eller närstående som kan ge både ekonomiskt och socialt stöd eftersom det stödet saknas i delar av elitidrotten, såsom resurssvaga idrotter och paraidrott. Det innebär att idrotten riskerar att missa många duktiga idrottare som vill satsa på sin idrott men inte har en familj eller närstående med de resurserna, säger Astrid Schubring, docent vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Om en idrottare ska kunna hålla på under en längre tid och om Sverige fortsatt vill ha konkurrenskraftig idrott på internationell nivå måste stödet formas för att kunna ta hänsyn till elitidrottares individuella behov. Elitidrottare behöver kunna kombinera sitt elitidrottande med familjeliv, studier och arbete. Det ställer krav på elitidrottens eget stödsystem, omgivningen i allt från möjligheter till anpassning av studier till stöd från CSN samt försäkringsskydd vid hälsoproblem och tillgång till trygghetssystem som sjukpenning, föräldraförsäkring och pensionspoäng. Det kräver också arbetsgivare som är beredda att hantera den flexibilitet som en dubbel karriär med arbete och elitidrott kräver, visar studien.

– Vi måste optimera befintliga resurser men också utveckla förutsättningar än mer framåt för förbättrade och mer jämlika möjligheter för morgondagens världsidrottare. Det gäller hela vägen från förening, via landslag och ända upp till världstoppen. Detta är grunden i Riksidrottsförbundets, Sveriges Olympiska kommittés och Sveriges Paralympiska Kommittés satsning #Elitidrott2030 där vi behöver fortsätta arbetet med samordning och individualisering men också stöd från näringsliv och det offentliga, säger Peter Mattsson, projektledare #Elitidrott2030, Riksidrottsförbundet.

Här kan du läsa rapporten ”Vägar till världstoppen” Pdf, 2 MB.

För mer information kontakta

Astrid Schubring
Docent vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet
031-786 42 21

Peter Mattsson
Projektledare #Elitidrott2030, Riksidrottsförbundet
070-615 05 71

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 16 januari 2023