Vinter-OS 2030 till Sverige?

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) ska se över möjligheterna att arrangera vinter OS och Paralympics 2030 i Sverige. Riksidrottsförbundet står bakom arbetet med att inleda en förstudie för att undersöka om förutsättningar finns.

Sidan uppdaterades: 8 februari 2023

− I teknisk mening är det bra att en förstudie görs för att undersöka möjligheterna att arrangera OS och Paralympics i Sverige. Svensk idrott är duktig på att arrangera stora evenemang. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi är i ett läge som inte är optimalt inte minst med tanke på Rysslands anfallskrig i Ukraina och konsekvenserna av detta vad avser rätten att delta i olympiska spel. Detta behöver beaktas när förstudien görs säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

IOK söker en arrangör av vinter-OS och Paralympics 2030. Därför kommer en förstudie att genomföras för att sondera möjligheterna för att genomföra ett OS och Paralympics i Sverige. Riksidrottsförbundet kommer att stödja arbetet.

− Förstudien är ett första steg på en eventuellt lång resa. Det är många pusselbitar som ska falla på plats innan ett nästa steg kan tas. Det krävs ett brett stöd inom idrottsrörelsen och blocköverskridande samförstånd inom politiken, kommunalt, regionalt och i Riksdagen. Inte minst är det viktigt att vi nationella organisationer och IOK har en gemensam syn på ett OS och Paralympics i Sverige. Att det breda stödet ekonomiska stödet till idrottsrörelsen inte påverkas negativt ser jag som en självklarhet, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Sidan publicerades: 8 februari 2023