”Beskrivs som ovärderliga”

Idrottsrörelsen gör stor nytta för våra äldre. Bland annat upplever pensionärer som är med i förening mindre ensamhet och mer mening. Men de äldre kan också ge massor tillbaka till idrotten.

– Det finns en bred kompetens som de kan utnyttja för att hjälpa föreningen, säger Susanna Geidne, universitetslektor i idrottsvetenskap och docent i folkhälsovetenskap.

Sidan uppdaterades: 1 mars 2023

Det lyfts ofta hur bra idrott och rörelse är för våra äldre. Mer sällan talas det om vad de äldre kan bidra med till idrottsrörelsen.

Susanna Geidne är forskare och har undersökt närmare 5000 äldre i idrotten. Enligt henne kan pensionärerna vara en viktig resurs i föreningen.

– Ofta beskrivs de som ovärderliga. Man får mer tid att lägga efter pensionen. Det finns också en bred kompetens som de kan utnyttja för att hjälpa föreningen, säger hon, och fortsätter:

– Själva säger äldre; pigga, pålitliga, pensionärer. Att de gör mycket för föreningarna. Det finns barnskötselgrupper, stugvärdar med mera. Många vittnar om att det görs mycket och att det är en win-win-situation.

Susanna Geidne berättar mer om sin forskning om pensionärer i idrottsrörelsen

En som engagerat sig i föreningslivet efter pensionen är Claes Henriksson, 64 år, från Viksjö i Stockholm. Med ett fotbollsintresse och en historik som ”fotbollsfarsa” som bakgrund kontaktade han IFK Viksjö och frågade om han fick vara med och spela gåfotboll.

– Jag avtackades på jobbet på onsdagen och på torsdagen hade jag mitt första gåfotbollspass. Jag kände till föreningen men hade ingen relation alls till klubben innan, säger han.

Sedan dess har engagemanget vuxit. I dag är han bland annat styrelseledamot, tränare i parafotbollslaget och spelare i gåfotbollslaget.

– ­Jag har en del att lära mig om den ideella föreningen men jag känner att jag ändå bidrar i styrelsearbetet. Jag är bland annat delaktig i att ta fram föreningens nya värdegrund, säger Claes Henriksson.

Tror du att idrottsföreningarna missar något genom att inte oftare rikta frågan om ideell hjälp till pensionärer och blivande pensionärer?

– Jag skulle kunna tänka mig att man missar många. Vi kan bidra på många sätt. Till exempel sköter vi gåfotbollare cafét när unga barn tränar på tidig eftermiddag. Och i parafotbollen är det bland andra jag och en annan gubbe från gåfotbollen som är tränare, säger Claes Henriksson, och fortsätter:

– Jag tror att många ställer sig frågan vad de ska göra efter pension. Innan pensionen kunde jag inte drömma om att jag skulle leva det liv jag lever i dag, det är verkligen stimulerande.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 28 februari 2023