Imponerande ökning av engagerade idrottsföreningar i Rörelsesatsning i skolan

Riksidrottsförbundet har sammanställt resultatet för utvecklingen av Rörelsesatsning i skolan 2022 på nationell nivå. Baserat på RF-SISU distriktens arbete med skolor och idrottsföreningar har antalet idrottsföreningar ökat med 83 procent och antalet medverkande skolor med drygt 12 procent, jämfört med 2021.

Sidan uppdaterades: 15 maj 2023

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Något Riksidrottsförbundet gör genom att bygga broar mellan skola, barn och föreningslivet. Satsningen leds av Riksidrottsförbundet och RF-SISU distrikten, och specialidrottsförbunden bidrar med kunskap, material och inspiration.

I samarbete med RF-SISU distrikten har 1 160 skolor i 203 kommuner medverkat i Rörelsesatsning i skolan under 2022. Skolorna har samverkat med 901 idrottsföreningar med verksamhet inom 64 idrotter (specialidrottsförbund). Att jämföra med 493 idrottsföreningar under 2021. De vanligaste deltagande idrotterna var fotboll, innebandy, basket, handboll, gymnastik, friidrott och ridsport.

Jämfört med 2021 tillkom idrottsföreningar inom idrotterna biljard, klättring, sportdykning, squash, styrkelyft samt vattenskidor och wakeboard.

Bland mindre specialidrottsförbund som har nått ut i stor utsträckning kan boule, curling, padel, frisbee, och bågskytte nämnas.

Utveckling Rörelsesatsning i skolan nationellt

  • 2022: skolor 1 160, kommuner 203, idrottsföreningar 901
  • 2021: skolor 1 032, kommuner 214, idrottsföreningar 493
  • 2020: skolor 800, kommuner 177
  • 2019: skolor 625, kommuner 138

Baseras på uppgifter från RF-SISU distriktens arbete med idrottsföreningar och skolor.

Nya vägar till ökad rörelse

I den senaste rapporten från Ungdomsbarometern framkom att gemenskap och rörelseglädje är viktigare än fokus på tävling. Som ett svar på detta, och för att hjälpa barn och ungdomar att komma igång och testa nya idrotter, har många specialidrottsförbund utvecklat lekfulla former av sin idrott, utan tävlingsmomentet. Något som inspirerar både skolor och idrottsföreningar.

För mer information kontakta

Kristin Ekblom
Projektledare Rörelsesatsning i skolan
072-236 16 97

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 15 maj 2023