Trafikverket svänger i frågan om tävling på väg

Trots löften om att inte ålägga ideella föreningar höga kostnader har Trafikverket nu svängt och inför begräsningar i strid med tidigare besked.

Sidan uppdaterades: 15 december 2023

Trafikverket inför ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemang på statliga vägar. Alla kostnader som överstiger det måste arrangören själv betala. Villkoren gäller retroaktivt från 4 maj, vilket innebär att föreningar som exempelvis genomfört motionslopp innan det datumet kommer att behöva stå för alla kostnader.

− Att skaka hand med idrottsrörelsen är ingenting som ska göras lättvindigt. Jag är både häpen och besviken över att Trafikverket inte tar den möjlighet som regeringen har skapat för att realisera sitt förslag. Jag förstår inte hur myndigheten kan svänga i sin uppfattning på några månader. Det rimliga vore kostnadsfritt för hela 2023 och inte exkludera arrangörer som hade sina evenemang i april, mars eller tidigare, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet

Regelverket för arrangemang på statliga vägar orsakar stora kostnader för idrottsföreningar och andra ideella föreningar. I mars föreslog Trafikverket att regeringen skulle besluta att uppsättning av vägmärken ska vara kostnadsfritt för ideella föreningar under 2023. Detta skulle gälla väntan på nytt beslut från regeringen om hur frågan ska hanteras från 2024 och framåt. Den 4 maj beslutade regeringen att ge Trafikverket möjlighet att inte begära ersättning från ideella föreningar. Trots det har nu nytt besked kommit som går emot tidigare besked.

Lösningen med takbelopp gäller från 4 maj till 31 december 2023. Trafikverket ska senast 30 september återkomma till regeringen med förslag som underlättar för ideella föreningar och organisationer från 2024 och framåt.

− Föreningar har drabbats, motions- och tävlingslopp har ställts in och i förlängningen riskerar detta att påverka folkhälsa negativt. Ideellt engagemang ska uppmuntras och ges grogrund för att växa, inte åläggas med administrativa hinder och kostnader. Min uppmaning och förhoppning är att infrastrukturminister Andreas Carlson och regeringen adresserar det här klokt och skyndsamt i september. Inför 2024 behöver det vara tydligt vad som gäller, säger Karl-Erik Nilsson.

Trafikverket fick i september förra året i uppdrag av regeringen att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Utredningen överlämnades till infrastrukturminister Andreas Carlson i mars i år.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 16 juni 2023