Konstnärer och elitidrottare behöver samma ekonomiska trygghet

I regeringsutredningen Ett trygghetssystem för alla föreslås förbättringar för konstnärer – som också bör införas för elitidrottare.

Sidan uppdaterades: 17 augusti 2023

Utredningen Ett trygghetssystem för alla föreslår att statliga konstnärspolitiska stipendier ska inkluderas då en individs sjukpenningsgrundande inkomst beräknas. För idrottsrörelsen finns inga liknande statliga stipendier som inom kulturen men däremot samma behov av trygghetssystem.

- Det är få elitidrottare, precis som konstnärer, som kan försörja sig på idrotten. Oavsett om det är med idrotten eller sitt konstnärskap som yrke ska de också kunna ha pension, försäkringar och samma trygghet som alla vi andra yrkesverksamma. Förslaget i kulturutredningen är bra, och borde även gälla för de som har elitidrott som huvudsaklig sysselsättning, säger Peter Mattsson, verksamhetschef för projekt Eliltidrott2030, Riksidrottsförbundet.

Många av de bästa idrottarna lever under mycket knappa förhållanden. Forskningsrapporten Vägar till Världstoppen av Astrid Schubring, Karin Grahn, Pär Rylander, Suzanne Lundvall och Elin Bergström, verksamma vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet, visar att elitidrottare är i behov av en familj eller närstående som kan ge både ekonomiskt och socialt stöd. I den av Sveriges Olympiska Kommitté identifierade gruppen Topp och Talang är det 44% som lever under vad Kronofogdemyndigheten identifierar som existensminimum. Hade samma analys gjorts av Sveriges paralympier, elitidrottare med funktionsnedsättning, hade siffran varit ännu högre.

- Om en idrottare ska kunna hålla på under en längre tid och om Sverige fortsatt vill ha konkurrenskraftig idrott på internationell nivå måste stöd och trygghet finnas både under idrottskarriären och efter. Ett bra förslag för konstnärer borde kunna införlivas även för elitidrottare. Riksidrottsförbundet bör även ges möjligheten att dela ut stipendier till elitidrottare likt de som finns till konstnärer, säger Peter Mattsson. Här hittar du forskningsrapporten Vägar till världstoppen (pdf) Här hittar du rapporten Topp och Talang idrottares socioekonomi av Sveriges Olympiska Kommitté (pdf)

För mer information kontakta

Peter Mattsson
Verksamhetschef projekt #Elitidrott2030, Riksidrottsförbundet
070-615 05 71

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 26 juni 2023