Oppositionspartierna vill öka stödet till idrottsrörelsen

Samtliga oppositionspartier vill att stödet till idrottsrörelsen ska öka. Förslag om bland annat förstärkt stöd till anläggningar och idrottens arbete i utsatta områden presenterades i partiernas respektive skuggbudgetar. Riksidrottsförbundet summerar förslagen som handlar om idrott.

Sidan uppdaterades: 16 oktober 2023

Den allmänna motionstiden avslutades den 5 oktober och oppositionspartierna i riksdagen har nu presenterat sina budgetmotioner. Både Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår i sin respektive budget en ökning av det totala stödet till idrotten. Samtliga vill även se att idrottens arbete i utsatta områden får förstärkning.

− Jag uppskattar att oppositionspartierna ser vilken kraft idrottsrörelsen kan vara. Föreningar runt om i Sverige gör varje dag en enorm insats för att nå fler och välkomna de barn och ungdomar som i dag står längst ifrån idrottsrörelsen. Troligtvis är det också de barnen och ungdomarna som behöver oss mest. Med mer stöd kan vi växla upp, göra mer och finnas för fler, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet.

När Regeringen presenterade sitt förslag till budget för 2024 var anslaget till idrotten oförändrat, trots de ökade utmaningar som segregation, stillasittande och växande hälsoklyftor innebär för idrottsrörelsen. Särskilt saknade Riksidrottsförbundet satsningar på idrottsanläggningar. I sin respektive skuggbudget föreslår dock såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet och Miljöpartiet särskilda satsningar på anläggningar och idrottsmiljöer.

− Att det finns en plats att idrotta på och samlas kring är helt avgörande för att idrottsrörelsen ska ha kraft och möjlighet att verka. Vi fortsätter påtala behovet av att inrätta en statlig anläggningsfond och det är glädjande att det finns politiker som lyssnat och som är beredda att kliva in och ta ansvar för detta akuta behov. Utan plats att vara på stannar idrotten, säger Anna Iwarsson.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslår även att stödet till idrott för personer med funktionsnedsättning förstärks och Miljöpartiet vill dessutom se en särskild satsning på elitidrottarens förutsättningar.

För mer information

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 16 oktober 2023