Beslut om extra stämma för att välja ny ordförande

Riksidrottsstyrelsen beslutade idag att kalla medlemsförbunden till extra stämma för att välja ny ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Sidan uppdaterades: 19 oktober 2023

– Det är lång tid kvar till ordinarie stämma, maj 2025, och vi är eniga om att det demokratiskt riktiga var att låta medlemsförbunden välja ny ordförande, säger Anna Iwarsson, tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Riksidrottsstyrelsen hade efter att ordförande avgått att välja mellan att besluta om att låta tillförordnad ordförande sitta kvar till nästa ordinarie årsmöte i maj 2025, eller att utlysa extra stämma för att välja ny ordförande. Styrelsen hade också varit skyldiga att kalla till extra stämma om det skriftligen begärts av minst tio specialidrottsförbund som tillsammans samlar minst en tiondel av totala antalet röster enligt upprättad röstlängd.

– Jag tar mitt uppdrag som tillförordnad ordförande på stort allvar och är stolt över att få leda idrottsrörelsen under den här tiden fram till stämman. För mig är det viktigt att medlemmarna får välja sin ordförande, säger Anna Iwarsson.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna ser nu över när en extra stämma kan hållas för att också ge valberedningen möjlighet att på ett bra sätt bereda frågan om kandidater och nomineringar till ordförandeposten.

För mer information kontakta:

Anna Iwarsson
Tillförordnad ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
076-344 50 60

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 18 oktober 2023