Nytt samarbete med Handelshögskolan

För att öka kunskapen om idrott och kommersialisering inleder Riksidrottsförbundet ett samarbete med Handelshögskolans Center for Sports and Business. Arbetet ska bidra till en ökad förståelse för de förutsättningar kommersialisering innebär för den svenska idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 23 november 2023

Idrottsrörelsen i Sverige är unik i och med sin demokratiska medlemsstyrning och det starka ideella engagemanget med 746 000 ideella ledare och 3,3 miljoner medlemmar.

– Det ideella är kärnan i den svenska idrottsrörelsen och ska fortsätta vara det. Men vi behöver förstå kommersialiseringens konsekvenser och därför blir samarbetet med Center for Sports and Business viktigt. Vi ser fram emot intressanta möten och att analysera idrottens utveckling tillsammans med Handelshögskolans forskare och partners, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

På senare år har kommersialiseringen inom delar av idrotten blivit mer påtaglig. Under 2024 och 2025 kommer partnerskapet mellan Riksidrottsförbundet och Handelshögskolans Center For Sports and Business att inriktas på omvärldsanalys och utbildning.

– Vi är stolta och glada över detta samarbete. De senaste årens starka kommersiella drivkrafter på global nivå riskerar att hota det svenska systemet och dess värdegrund. Utifrån senaste forskningen hoppas vi därför kunna ge idrottens tjänstemän och förtroendevalda nya idéer om hur de kan navigera både ideella och kommersiella inslag. Framtidens idrottslandskap handlar om olika former av hybrider. Här vill vi bidra med en verktygslåda, säger Martin Carlsson-Wall, professor Center for Sports and Business Handelshögskolan.

Under 2024 och 2025 arrangeras mötesplatser och utbildningar på Bosön och Handelshögskolan.

För mer information kontakta

Andreas Linderyd
Ansvarig forskning och utveckling, Riksidrottsförbundet
andreas.linderyd@rfsisu.se
08–699 62 40

Martin Carlsson-Wall
Professor, Center for Sports and Business, Handelshögskolan i Stockholm
martin.carlsson-wall@hhs.se
0730–44 09 00

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 23 november 2023