Elitidrottares spelberoende kopplas till psykisk ohälsa

Manliga ishockeyspelare på elitnivå har tre till fyra gånger oftare spelproblem jämfört med män i befolkningen i övrigt. Rapporten Elitidrottares spelproblem – en fallstudie av svensk ishockey visar också att problem med spelande är vanligare bland de elitidrottare som har psykiska besvär och högre alkoholkonsumtion än genomsnittet.

Sidan uppdaterades: 29 november 2023

– Resultatet ligger i linje med och stärker det tidigare rapporter visat och som även inkluderat fler idrottare, det vill säga att det bland manliga elitidrottare är en högre grad av problemspelande. Vad som denna rapport ytterligare påvisar är kopplingen till psykisk ohälsa och alkoholkonsumtion, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds Universitet.

Rapporten baseras på svar från 490 manliga ishockeyspelare i Svenska Hockeyligan och HockeyAllsvenskan och kartlägger problemspelandet hos elitspelare i de två högsta ligorna för herrar inom svensk ishockey - SHL och HockeyAllsvenskan. Resultatet visar alltså på att det är vanligare med spelproblem bland elitishockeyspelarna än i genomsnittet i befolkningen.

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet, och Göran Kenttä, forskare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och ansvarig i idrottspsykolog på Riksidrottsförbundet, är författare av rapporten. Arbetet med rapporten har skett i nära samarbete med Sico – Intresseföreningen för ishockeyspelare.

I rapporten uttrycks behovet av förebyggande åtgärder, parallellt med att utveckla vägar till evidensbaserad behandling.

– Ett alternativ är att vägarna till behandling för elitidrottare förenklas. Vi vet att många drar sig för att söka vård, bland annat med anledning av stigmat kring psykisk ohälsa samt att de är kända idrottare. Därför kan det underlätta om screening och behandling av spelproblem sker i idrottsanpassade sammanhang, säger Göran Kenttä, forskare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och ansvarig i idrottspsykologi Riksidrottsförbundet.

Inom svensk ishockey innebär rapporten ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att skapa hållbara idrottsmiljöer.

– Denna rapport har hjälpt oss i att skapa en tydlig bild av nuläget och de utmaningar vi ser förstärks inom våra elitmiljöer, med störst fokus på spelmissbruk och psykisk ohälsa. Framför allt har arbetet med studien skapat en samverkan mellan Svenska Ishockeyförbundet, SHL, HockeyAllsvenskan tillsammans med spelarfacket SICO och ansvarige forskare där vi påbörjat ett gemensamt arbete som kommer resultera i konkreta och forskningsstödda aktiviteter som bemöter problemen från flera perspektiv, säger Gizela Ahlgren Bloom, biträdande sportchef på SHL och fortsätter;

– Spelmissbruk och psykisk ohälsa är ett problem i samhället men som till viss del förstärks inom våra miljöer och för att komma till bukt med detta krävs en förändring i kultur och beteende. Ska vi göra det behöver vi alla hjälpas åt så det känns väldigt positivt att vi ligor och förbundet nu gör det här arbetet tillsammans med SICO och med stöd från forskarna med expertiskunskapen. Vi känner oss hoppfulla att vi tillsammans kan åstadkomma positiv förändring i frågan.

Problem med spel om pengar inom elitidrotten är inte begränsat till ishockey utan gäller för fler idrotter. Området är viktigt att arbeta med utifrån idrottares välmående och möjlighet till prestation men också för att spelproblem kan medföra ökad risk för andra problem som till exempel matchfixning. Rapporten är till gagn för fler förbund och föreningar inom idrottsrörelsen.

För mer information kontakta

Göran Kenttä
Forskare vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och ansvarig i idrottspsykolog Riksidrottsförbundet
070-202 34 04

Anders Wahlström
Utvecklingschef Svenska Ishockeyförbundet
08-449 04 07

Gizela Ahlgren Bloom
Biträdande sportchef SHL
070-840 65 58

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 29 november 2023