Svenska Cricketförbundet beviljas kredit

Riksidrottsstyrelsen beslutar att ge Svenska Cricketförbundet en kredit för att lösa förbundets mest akuta skulder.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

I oktober beslutade Riksidrottsstyrelsen att inte ge kredit till Svenska Cricketförbundet efter bedömning att det finns stora brister i förbundets struktur och styrning samt att förbundet inte förmått att åstadkomma förändring. I dag har Riksidrottsstyrelsen beviljat kredit efter att förbundet kunnat visa att insatser startats upp och viss förflyttning i positiv riktning går att se i enlighet med åtgärdsplanen.

– Det finns fortfarande stora brister men vi ser en större förståelse från förbundet för vad som behöver göras och en plan för det arbetet. Det ger oss hopp om att de ska kunna lösa utmaningarna och skapa arbetssätt med demokratisk styrning där föreningskunskap och värdegrundsarbete måste prioriteras. Det här beskedet är ett litet steg i rätt riktning men det krävs hårt arbete av Svenska Cricketförbundet framöver, säger Toralf Nilsson, vice ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Sedan tidigare har Svenska Cricketförbundet indraget ekonomiskt stöd på grund av allvarliga avvikelser från idrottens värdegrund samt stora brister i förbundets struktur och styrning. Beskedet om beviljad kredit ändrar inte detta. Riksidrottsstyrelsen ska i januari se över möjliga insatser för att stötta förbundet så att de planer som nu tagits fram också realiseras.

För mer information kontakta

Toralf Nilsson
Vice ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-879 01 98

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 18 december 2023