Extrastämma för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna

23 januari hålls extrastämma för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. På agendan står val av ny ordförande och eventuellt ny ledamot. Stämman går att följa live via stream.

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

I början av oktober valde ordföranden för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbiildarna att avgå. Riksidrottsstyrelsen kunde då välja mellan att besluta om att låta tillförordnad ordförande, Anna Iwarsson, sitta kvar till nästa ordinarie årsmöte i maj 2025, eller att utlysa extra stämma för att välja ny ordförande. Valet blev att kalla till extrastämma som genomförs imorgon, 23 januari.

Alla medlemsförbund är kallade till stämman för att välja en ny ordförande. Endast Anna Iwarsson är nominerad till posten. Om Anna Iwarsson blir vald kommer stämmorna även välja en ny ledamot som tar Annas plats i styrelserna.

Dessutom behandlas en motion kopplat till elitidrott.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Kommunikations- och presschef
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 22 januari 2024